OUDEMOLEN – Niet genieten van´ De Nieuwe Wildernis´ in de Oostvaarders Plassen, maar dichter bij huis in ons eigen Drenthe. Maandagavond 18 november waren Henk Bos en Janetta Veenhoven bij ons te gast om hun film ´De Groene Horizon´ te vertonen. Daar we allemaal een introducé mee mochten nemen pasten we maar net in het zaaltje. Maar gelukkig gingen er ook nu veel makke schapen …De voorzitter was blij zoveel mensen te kunnen begroeten. Gewoontegetrouw volgden er eerst de mededelingen. Er is bericht ontvangen van het overlijden van Peter Behrens, die ons op digitaal gebied vaak van dienst is geweest. Er gaan kaarten rond voor een groet en blijk van medeleven ter ondertekening . Er wordt een briefje voorgelezen van ons trouwe lid Grietje Geerts, die al een jaar verstek moet laten gaan. Ze bedankt de leden voor de vele blijken van belangstelling. Hopelijk kan ze volgend jaar weer van de partij zijn. Met de commissie Wonen en Tuinen kunnen we bloemschikken in Westerbork. Voor de Kerst gaan we samen een kerststuk maken op woensdagmiddag 18 december. De afdeling Vries organiseert 6 december een Ladies Night met de film ´New Years Eve´ in De Pan, waar alle Vrouwen van Nu uit de gemeente voor uitgenodigd zijn. We kunnen alvast kaarten bestellen voor het optreden van ´Twee Recht,Twee Averecht´ op 31 januari in ´Het Witte Huis´ in Zeegse. Eigen leden gaan voor, dus een snelle opgave is gewenst. Daarna zijn de kaarten voor andere belangstellenden. Er worden leden gevraagd om in maart de bijeenkomst te verzorgen als Eéndags bestuur. Er melden zich al snel drie leden. Na de koffie krijgen de twee filmers het woord of liever gezegd het beeld spreekt voor zich en het woord is al ingesproken bij de film. De Groene Horizon is het sluitstuk van een drieluik waaraan de bekende Drentse natuurfilmers Henk Bos en Janetta Veenhoven ruim zes jaar hebben gewerkt. In het land van de Drentsche Aa en De stille kracht van de Drentse natuur waren de twee succesvolle voorgangers. Er wordt in deze derde film een prachtig beeld geschetst van de ruige natuur in Midden-Drenthe. Zoeken, observeren en vastleggen met heel veel geduld en veel tijd hebben als resultaat een adembenemend beeld van uitgestrekte bossen, prachtige verstilde vennetjes in kleurige heidevelden. Vossen, dassen, padden, marters en diverse vogels werden gevolgd in hun leefomgeving en langdurig werden hun reacties vastgelegd. Zo intiem en dichtbij zien we als wandelaar en natuurliefhebber de natuur zelden of nooit. De voorzitter bedankte de filmers dan ook voor het vertonen van dit schitterend en gepassioneerd eerbetoon aan de natuur, waarvan iedereen bijna ademloos genoot. Zo dichtbij en vlak onder onze neus!!! In een symfonie genaamd ´Ode aan de Ao´ van Egbert Meyers, wordt het verhaal vertelt van´Een zomerse dag in het beekdal´, met filmbeelden van de natuurfilmers uit Assen. De volgende bijeenkomst is onze kerstavond op 16 december.