OUDEMOLEN – ‘Al even geleden dat we van ons lieten horen. Maar de zomerrust is nu echt voorbij. Een groepje fietsers en wandelaars hebben nog regelmatig contact gehad tijdens de fietstochten op de dinsdagavond en tijdens de maandelijkse wandelingen. Maandag 16 september was de eerste bijeenkomst van het naseizoen, waarop de voorzitter bijna alle leden kon verwelkomen. De aanwezigen kregen dan ook een compliment voor hun trouwe deelname. Drie leden waren helaas door ziekte afwezig. Zij kregen als blijk van medeleven een kaart gestuurd. Mevrouw Mirjam Wiersema uit Zeegse gaat ons deze avond vertellen over haar werk, advocaat en mediator in Assen. De secretaresse heeft enige mededelingen en uitnodigingen. De computerclub komt bij elkaar op 23 september, 2 oktober wordt er weer gedanst in Spijkerboor en 9 oktober gaat de leesclub naar ons lid Josien Meiering in Emmen om te genieten van een verfilmd boek. Er is een bedankje van de familie Buikema en voor de gebreide mutsjes. We kunnen deelnemen aan een muzikale avond op 19 december met een kwinkslag naar Kerst, van het saxofoonkwintet Opus 5 in `t Huis van Bunne, er worden allerlei cursussen gegeven op handwerkgebied, er is een demonstratie bloemschikken op 22oktober in Hoogeveen en in Drachten is een tentoonstelling foto`s van Beatrix, Eerbetoon in Beeld. Na een kopje koffie met een lekkere koek van de warme bakker krijgt Mirjam het woord.

Ze vertelt hoe je advocaat kunt worden en hoe het rechtssysteem in elkaar steekt. In het Civiel Recht worden geschillen tussen burgers behandeld, Bestuursrecht gaat over zaken van de overheid en in het Strafrecht worden zaken /personen aangeklaagd door het Openbaar Ministerie. Een advocaat is een pleitbezorger, die belangen van mensen moet verdedigen. De week begint vaak met het bespreken van zaken, die binnen gekomen zijn met collega`s. Soms moeilijke ethische kwesties. Als voorbeeld vertelt ze over een echtscheidingzaak en welke belangen er spelen en welke oplossing er is gekozen. Sinds midden negentiger jaren wordt er vaak gekozen voor Mediaton, dat is bemiddelen tussen de partijen, begeleiden van de onderhandelingen. De belangen van de partijen moeten hiervoor duidelijk in kaart gebracht worden en de beste oplossing voor alle partijen gezocht. Dit vereist wederzijds respect, betrouwbaarheid en elkaar wat gunnen is erg belangrijk. Niet de sfeer van winnen en verliezen. Duidelijk communiceren is erg belangrijk, bij twijfel altijd navragen, vanuit jezelf praten. We hebben gauw de neiging uit te gaan van aannames. We worden aan het werk gezet met een opdracht, die we twee aan twee moeten oplossen. De meesten komen er na goed overleg wel uit.

Na de pauze worden we in twee groepen gedeeld en krijgen we een verhaal van een rechtzaak, wat we goed moeten lezen. Daarna moeten we als jury beslissen welke straf we rechtvaardig vinden voor deze misdaad. Nadat we de hele achtergrond van de verdachte gehoord hebben komen we tot een heel andere straf. Zo ontdekken we dat het moeilijk oordelen is als je de achtergrond niet geheel kent. Deze jury rechtspraak kennen we in ons land niet. De zaak is het waargebeurde verhaal ¨Fähner¨uit het boek Misdaden van Ferdinand von Schirach, een Duitse strafadvocaat. Wij lezen vaak de berichten in de krant, maar dat is vaak maar een stukje van het hele verhaal achter een gebeurtenis of misdaad. De voorzitter bedankt de spreekster voor haar goed voorbereide verhaal. Ze verwachtte droge kost, maar met een kwinkslag werd ons veel duidelijk gemaakt op een smeuïge manier. Als we ooit in de problemen komen, weten we waar we moeten zijn! De volgende bijeenkomst is op maandag 21 oktober. Kinderboekenschrijfster,Mies van Hout, komt ons vertellen over haar werk.’