OUDEMOLEN – Na een zomer met hoogte en dieptepunten kwamen we 21 september in de thuisbioscoop bij Hermine Damhuis weer bij elkaar. Hoogtepunten waren de fietstochten op de dinsdagavond en de fietsdag op 25 september met een afsluitend diner bij de Drentsche Aa. Een dieptepunt was het bericht van het toch plotselinge overlijden van ons geliefde lid Geertien Oosting. Velen van ons waren aanwezig bij het afscheid in het crematorium, waar ook onze voorzitter mooie woorden sprak. Deze avond begonnen we met een stilte om haar te gedenken en haalden we herinneringen aan haar op. We werden bijgepraat over de stand van zaken bij de zieke leden.

De secretaresse heeft allerlei informatie over de komende activiteiten, waar we aan kunnen deelnemen. We kunnen op reis naar allerlei windstreken, met de bus naar de landelijke viering van het 85 jarig bestaan van onze vereniging in Apeldoorn, bloemschikken in Vries, wandelen hier en daar in de provincie, op excursie naar het bedrijf van de familie Hartlief, lezing over Veiligheid in en om het huis, naar een Kerst-Inn in Westerbork, de agrarische Dagen in Nijeveen. Meer informatie over dit alles in ons ledenblad¨ Vrouwen van Nu¨. Voor deze avond was een lezing gepland over Gaaf fruit zonder spuit. De spreker moest echter om gezondheidsredenen afzeggen. Naarstig werd er gezocht naar een vervanger. Deze kon beter in oktober. Daarom werd de filmavond van 19 oktober verplaatst naar 21 september. Na een kopje koffie met een lekkere appelflap van Anneke Tijsseling werd de film Gooise Vrouwen deel 2 gestart. Er was gezocht naar een film waarbij veel gelachen kon worden en dat is goed gelukt. De volgende bijeenkomst 19 oktober gaan we weer bezig met een serieus onderwerp:¨ Gaaf fruit zonder spuit¨.