TYNAARLO – Bijeenkomst op donderdag 5 April in ’t Achterhoes, waar 43 leden op af kwamen. Voorzitter Alie opende de bijeenkomst met een stemmig gedichtje. Vanavond presenteerde het nieuwe bestuur zich in de volgende samenstelling: Alie Homan voorzitter, Johanna Mulder vicevoorzitter, Marchje Heebels secretaris, Thea Bakker tweede secretaris, Diny Haveman penningmeester. Er is een extra avond kaartjes maken geweest wat goed in de smaak is gevallen. Siny leest hierover een verslagje voor. Er wordt van de commissies gevraagd eens wat te vertellen over hun activiteiten. Rika heeft op de Vrouwendag in de History een prijs gewonnen: voedingsadviezen van een diëtiste. Ze is hiermee aan de slag gegaan en vertelt iets over het resultaat. In het kader van de Doe-dag zijn Frederiek en Hinnie naar Hoeve Loevestein geweest om daar de bloemetjes buiten te zetten. De agrarische dagen zijn in oktober in Dwingeloo, dit jaar 6 dagen. De afdelingen worden verzocht twee dagen op te geven, de organisatie beslist welke dag het wordt. De afdeling kiest voor 10 en 17 Oktober. Kosten €35. Lijst gaat rond. Ook een lijst voor de zomermarkt op 13 mei. Er is hulp nodig in de kraam en Dity vraagt dringend knieperties bakkers om thuis te bakken. Door het oud-bestuur is een verjaardagskalender gemaakt. De foto’s hiervoor zijn in en rond Tynaarlo gemaakt door onze ‘hof’fotograaf Geesje. Kosten €10.00, niet-leden €12.50. Op 30 augustus is er klootschieten in Tynaarlo met na afloop een barbecue. Lijst gaat rond. Op 18 April is de Provinciale vergadering in Westerbork. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij het bestuur. Johanna vertelt iets over de cursussen. In september start de cursus mozaïeken, Gerda Boersema is aanwezig om daar iets over te vertellen. Cursus zeepjes maken komt ook weer. Vilt cursus heeft nog niet voldoende deelnemers. Van de cultuurcommissie is een uitnodiging gekomen voor een bezoek aan museum De Buitenplaats in Eelde met rondleiding door museum en museumtuin op dinsdag 19 Juni. Kosten tien euro. Opgave Fietje tel: 543542. Marchje heeft nog wat post. Eén verhuisbericht en twee bedankjes. Uitnodiging van de afdeling Zuidlaarderveen im verband met hun 750 jarig bestaan is er een puzzel/wandeltocht op 7 juni. Binnenkort valt het zomerprogramma weer in de bus met alle data en activiteiten. Na de pauze mag Ineke Leemreize uit Peize haar zegje doen , maar het zit haar niet mee, de techniek laat haar lelijk in de steek. Ze vertelt over de coöperatie Oikocredit. Rijke mensen kunnen altijd wel een lening krijgen, arme mensen niet. Oikocredit strijdt tegen armoede door een microkrediet te verstrekken aan arme mensen in ontwikkelingslanden. Oikocredit verstrekt leningen in ongeveer 70 landen. Zo wordt de vicieuze cirkel doorbroken. Lenen is effectiever dan geven , het bevordert de gelijkwaardigheid. Voorheen kansarme mensen hebben met een microkrediet een eigen onderneming opgezet en zo hun levensomstandigheden verbeterd. Ze kunnen bijvoorbeeld een naaimachine, een weefgetouw of een marktkraam kopen. Zo’n 98% is in staat de lening terug te betalen. Oikocredit financiert ook coöperaties, fairtrade, kleine en middelgrote ondernemingen.