TYNAARLO – De afdeling Tynaarlo van de Vrouwen van Nu viert aanstaande vrijdag haar 65-jarig bestaan. De voormalige Plattelandsvrouwen richtten in 1948 een afdeling in het dorp op en vele jaren later is deze nog steeds actief in de lokale samenleving. Vanaf vijf uur ’s middags zijn er diverse activiteiten in Café Centraal die dit heuglijke feit nog eens zullen benadrukken.

Voorzitter Alie Homan is er trots op dat Tynaarlo al zo lang een afdeling van de Vrouwen van Nu herbergt. Ze hoeft niet lang na te denken als haar gevraagd wordt wat de functie is van de vereniging in het sociale dorpsleven. “De sociale functie is groot”, vertelt ze. “Je bouwt sociale contacten op en onderhoudt ze. Zowel in en rondom het dorp als in de provincie, want de Vrouwen van Nu organiseert ook activiteiten die voor de afdelingen in de provincie bedoeld zijn. Daarnaast hebben we al enkele jaren een wandelgroep waar ook veel vrouwen onderdeel van uitmaken.” Homan is zelf al 40 jaar lid, maar daarmee is ze nog niet het langst lid van de verenigingsafdeling. Die eer is namelijk toebedeeld aan mevrouw Koops – Schuiling. Zij is 87 jaar en al lid vanaf het eerste uur. Van het huidige ledenbestand is mevrouw Koops de enige die zo lang lid is. Met haar 87 jaar is ze echter niet het oudste lid, dat is namelijk mevrouw Roelfzema – Naber met haar 88 levensjaren.

Nieuwe aanwas

Bovengenoemde feiten vertellen echter ook direct het probleem van de vereniging. Alie Homan erkent dat het lastig is om jongeren warm te maken voor een lidmaatschap bij de Vrouwen van Nu. “Het is een probleem dat zich geen nieuwe aanwas voordoet”, vervolgt Homan. “We willen ze er toch graag bij krijgen en daar gaan we dan ook mee aan de slag. We zijn aan het brainstormen over ideeën om de jongeren toch bij onze vereniging te betrekken. Op dit moment zijn onze leden tussen de 40 en 88 jaar oud, daar hopen we in de toekomst ook dertigers en twintigers aan toe te voegen. We hebben een idee om een Open Avond te houden, die uitnodigend moet zijn naar niet-leden. Verder denken we na over een enquete met de vraag wanneer iemand lid zou worden, wat zou diegene dan graag willen in de vereniging? Op deze manier hopen we de jongeren warm te maken.” De preses geeft aan dat de afdeling Donderen/Bunne/Winde gestart is met een jonge meidengroep. “Zo’n initiatief zou misschien ook wel iets voor ons zijn.”

De Vrouwen van Nu heeft namelijk een belangrijke plek gekregen in de samenleving. “Onze doelstelling is in principe niet veranderd, al organiseren we de laatste jaren vaak acties voor mensen die het moeilijk hebben. Zo hebben we in het verleden acties gehouden voor Afrikaanse landen en ondersteunden we de mensen in voormalig Joegoslavië. Het is toch belangrijk dat we oog voor onze medemens hebben.”

Wat betreft het jubileum, het belooft aanstaande vrijdag een mooie avond te worden. Homan wil nog niet teveel prijsgeven voor de buitenwacht. “Er komt geen burgemeester met een officiële speech. We houden het feest voor onze leden en gaan er een gezellig samenzijn van maken. We stellen ze in ieder geval niet teleur”, zo sluit ze hoopgevend af.

 

Bestuur Vrouwen van Nu Tynaarlo