De deur van “Het Wapen van Leiden” is op slot. Ook voor de kegelclub van de Vrouwen van Nu Vries. 24 jaar lang is er door een 30-tal vrouwen van de kegelclub van september tot mei 1 x per maand gekegeld op de beide kegelbanen. Op de laatste donderdag van de maand. Kegelen is een gezellig gemeenschaps- en behendigheidsspel en de voorloper van het bowlen. Nog maar 2 x kegelen voor de vrouwen van Vries en dan zou het 25ste seizoen beginnen. Het heeft niet meer zo mogen zijn. Donderdag 23 februari 2012 was de laatste keer. De deur is nu op slot van het hotel, grandcafé, restaurant, serre, zalen en kegelbanen van “Het Wapen van Leiden”. In 1612, precies 400 jaar geleden, wordt er in oude kronieken melding gemaakt van een uitspanning op de oude weg naar Groningen. Een herberg met een eigen bierbrouwerij, aan de rand van de drassige moerassen van de Drentsche Aa. De Leidse Lakenkooplieden die op weg waren naar de markt van Groningen streken neer in Vries. Want het laatste stuk door de moerassen van de Drentsche Aa was lang en gevaarlijk. En eenmaal in Groningen moesten goudguldens aan tol en overslag worden betaald. Dus zochten de Leidse Lakenkooplieden liever onderdak aan de rand van het drassige land op de uitlopers van de Hondsrug in een herberg met een uitspanning en een eigen brouwerij. Die herberg kreeg na verloop van tijd de naam het Wapen van Leiden. Daar werd het vermoeide lichaam rust gegund. Daar werd de rijke oogst van de lakenhandel in verzekerde bewaring gesteld. Of gewoon opgedronken. En dat allemaal 400 jaar lang tot eind februari 2012. Een hele tijd, 4 eeuwen lang. Maar het is de afgelopen weken niet gelukt om een nieuwe eigenaar te vinden voor “Het Wapen van Leiden”. De kegelclub van de Vrouwen van Nu Vries heeft besloten om nog maar even af te wachten wat de nabije toekomst brengt. Tijdens de laatste kegelmiddag was er nog een vertrouwd beeld te zien voor “Het Wapen van Leiden” van netjes gestalde fietsen en geparkeerde auto’s. Zoals altijd is er gezellig gekegeld en gestreden om de eer. Maar er is ook waardering en dank uitgesproken naar de mensen van “Het Wapen van Leiden” die het jarenlang mogelijk hebben gemaakt dat de Vrouwen van Nu Vries zo plezierig hebben kunnen kegelen. De kegelclub hoopt toch nog dat er in september kan worden gestart met het 25ste seizoen. De tijd zal het leren, de deur is nu helaas op slot…en de kegels rusten uit.