Anke Vervoord (1966) is directeur van het Landelijk Bureau van de Vrouwen van Nu in Den Haag. Zij spreekt in oktober van dit jaar in New York de regeringsleiders in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) toe als Vrouwenvertegenwoordiger van Nederland. Sinds de oprichting van de Verenigde Naties maakt elk jaar een Vrouwenvertegenwoordiger deel uit van de Regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De minister van Buitenlandse Zaken benoemt deze Vrouwenvertegenwoordiger. De Vrouwenvertegenwoordiger heeft een onbezoldigde en eervolle taak. Een Vrouwenvertegenwoordiger heeft in de regeringsdelegatie de status van adviseur. Zij voegt haar deskundigheid en kennis van de praktijk, speciaal van de gevolgen van beleid voor vrouwen, toe aan de ambtelijke delegatie die namens Nederland de onderhandelingen voert.

Zij is een belangrijke intermediair naar het veld en houdt de delegatie bij de les aangaande eerdere afspraken die voor vrouwen van belang zijn.

De Vrouwenvertegenwoordiger heeft daarmee een onmisbare verbindende rol tussen overheid en maatschappij; zij brengt de politiek naar de burger en vertegenwoordigt deze op hoog niveau. De Vrouwenvertegenwoordiger spreekt bovendien, namens de Nederlandse vrouwen, de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Haar statement komt tot stand via inspraak en brede achterban raadplegingen. Anke Vervoord is net terug uit New York waar zij met de regeringsdelegatie heeft deelgenomen aan een voorbereidend congres van de Verenigde Naties: de Commission on the Status of Women. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat met zaken bezig die vrouwen aangaan, die mensen aangaan. Zij schrijft er oa in haar blog dit over: “Ik hoor, ik leer, ik vraag, ik lees, ik verwonder, ik analyseer, ik deel, ik schrijf, ik verbind en ik geniet.” Wat haar motiveert voor de functie van Vrouwenvertegenwoordiger is de rol die vrouwen kunnen spelen bij het uitbannen van honger en armoede in de wereld: “Vrouwen produceren wereldwijd meer dan de helft van alle landbouwproducten. Wanneer zij de beschikking zouden hebben over dezelfde middelen als mannen dan zou hun opbrengst kunnen stijgen met 30%. Met die meeropbrengst kunnen zo’n 150 miljoen mensen die nu honger lijden, gevoed worden.” Anke Vervoord zal dit vertalen in haar statement: “De Kracht van 7”. Daarover zal zij de Verenigde Naties in oktober toespreken. Volgende week meer over “De Kracht van 7”.