Zaterdag 12 november vindt het 4de Nationaal PlattelandsParlement plaats in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Daar zijn die dag ook de Vrouwen van Nu Nederland met een bijdrage aanwezig. Er worden in dit Nationaal PlattelandsParlement geen besluiten genomen. Het is een ontmoetings- en uitwisselingsgelegenheid voor plattelanders en politici, die elkaar anders niet snel zullen tegenkomen. Erik van Oosterhout, de burgemeester van Aa en Hunze, is de Parlementsvoorzitter. De landelijke en provinciale overheid trekt zich steeds meer terug van het platteland. Gemeenten nemen steeds meer taken over. Met flinke bezuinigingen in het verschiet wordt steeds meer verantwoordelijkheid bij de burgers gelegd. Dit betekent echter wel dat de overheid een klimaat dient te scheppen waarin initiatieven gestimuleerd worden. In dit speelveld beweegt het Nationaal PlattelandsParlement 2011 zich. Kunnen groepen bewoners oplossingen vinden voor de moderne problemen en kansen van het platteland en is de overheid in staat de ruimte en kaders te bieden waarbinnen deze initiatieven kunnen floreren? Drie thema’s staan 12 november centraal: krimp, lokale duurzame energie en burgerparticipatie. Centrale vragen bij de drie hoofdthema’s zijn: Hoe moet het speelveld rond burgerparticipatie worden ingericht; wat kan de overheid aan burgers overlaten en wat niet? Hoe kunnen we bij (dreigende) bevolkingskrimp toch de kwaliteit en bereikbaarheid van voorzieningen waarborgen en wat is daarbij de verantwoordelijkheid van bewoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid? Wat kan de landelijke overheid doen om lokale, duurzame energieopwekking te faciliteren? Naast deze centrale discussies zijn er extra workshops, waarvan één georganiseerd wordt door de landelijke Vrouwen van Nu. In deze workshop wordt een eigen kijk op burgerparticipatie gepresenteerd. Aan de hand van een aantal treffende voorbeelden, geïnitieerd door eigen leden, wordt burgerparticipatie toegelicht. Bij elk voorbeeld wordt gekeken op welke wijze de overheid dit project heeft ondersteund of misschien wel gedwarsboomd. Politici en beleidsmakers worden gevraagd te reageren. De workshop wordt afgesloten met adviezen aan overheden en initiatiefnemers voor succesvolle burgerparticipatieprojecten. We zijn benieuwd naar het vervolg.