VRIES – Anke Vervoord is directeur van het Landelijk Bureau van de Vrouwen van Nu in Den Haag. Zij spreekt in oktober van dit jaar in New York de regeringsleiders in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe als Vrouwenvertegenwoordiger van Nederland. Zij bereidt zich voor door met zoveel mogelijk vrouwen te spreken die zelf voedsel produceren en het land bewerken, hier in Nederland, maar ook in ontwikkelingslanden. Niet alleen met vrouwen op boerenbedrijven, maar ook met vrouwen in grote steden met een eigen moestuin, en vrouwen die op kleine schaal vee houden. Hun verhalen zullen de input vormen voor Anke Vervoord’s statement in oktober 2012. " De kracht van 7”:

7 minuten is het aantal minuten dat de Nederlandse Vrouwenvertegenwoordiger krijgt om de Verenigde Naties toe te spreken; 7 miljard is de omvang van de huidige wereldbevolking die snel groeit, recht heeft op een bepaalde levensstandaard en gevoed moet worden; 7 vrouwen is het aantal vrouwen dat supporter is van de Vrouwenvertegenwoordiger en haar voedt met hun ervaring, deskundigheid en informatie. Marja Hartman, LTO Vrouw en Bedrijf, Mieke van der Burg, voorzitter vereniging Vrouw en Recht, Aldith Hunkar, journalist, Els Kamphof, Executive Vice President bij Rabobank International en Farah Karimi, algemeen directeur Oxfam Novib hebben hun steun al toegezegd; 7 thema’s vormen de inhoudelijke rode draad, 1) land, 2) vee, 3) landbouwwerkzaamheden, 4) educatie, 5) informatie en bereik, 6) financiële diensten, 7) technologie; 7 vragen worden aan vrouwen van het platteland gesteld. 1. Wat is je naam en waar leef je? 2. Op welke manier(en) ben je betrokken bij voedselproductie? 3. Hoe ziet een doorsnee dag er uit? Wie zijn er van jouw werk (op het land, binnen de voedselproductie) afhankelijk? 4. Welke mogelijkheden biedt de omgeving en (hoe) kun je daar gebruik van maken? 5. Waar loop je tegenaan? 6. Welke oplossingen zie je in de obstakels die je ervaart? 7. Wat is jouw boodschap voor of oproep aan beleidsbepalers of regeringsleiders?; 7 verhalen die als voorbeeld dienen voor de kracht van vrouwen op het platteland; 7 aanbevelingen om de rol van vrouwen bij de voedselproductie wereldwijd te versterken zal Anke Vervoord in oktober 2012 in haar statement presenteren aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Je kunt jouw antwoorden op de 7 vragen mailen naar: avvn@de-nvr.nl