Vrouwen van Nu Vries

VRIES – Donderdag 21 november a.s. is het op de dag af precies 84 jaar geleden dat de afdeling Vrouwen van Nu Vries werd opgericht, destijds onder de naam: “Vereniging van oud leerlingen Landbouw Huishoud Onderwijs Vries”. We gaan even 84 jaar terug in de tijd, terug naar het jaar 1929, terug naar de vorige eeuw dus. In de jaren twintig van die eeuw realiseerde een aantal vrouwen in Vries zich dat ook voor vrouwen een afgeronde schoolopleiding niet het einde was, maar slechts een begin. Via lezingen en excursies moest de opgedane kennis bijgehouden en vernieuwd worden. Voor de mannen was er al een vereniging van oud-leerlingen van de landbouwschool. Van vrouwen werd nog vaak verwacht dat zij gingen trouwen, het huishouden doen, kinderen krijgen en die opvoeden. Maar doorleren en je verder ontwikkelen? Nee, dat was nog lang niet voor alle vrouwen weggelegd. Maar het waren mevrouw Reinders, directeur van de huishoudschool, en mevrouw Boerema, getrouwd met de directeur van de landbouwschool, die het initiatief namen tot de oprichting van een vereniging van oud-leerlingen van de huishoudschool in Vries. Dat is te lezen in de notulen van de eerste bijeenkomst van 21 november 1929. Op die avond van die 21ste november kwam een aantal vrouwen bijeen in een klaslokaal van de toenmalige Lagere Landbouwschool in Vries om daar naar het verhaal van de dames Westers uit Assen en Swart uit Vries te luisteren. Deze twee vrouwen zetten hun visie over een vereniging van oud-leerlingen uiteen en vertelden over het nut en de belangrijkheid van een dergelijke vereniging voor vrouwen. Met veel enthousiasme werd die avond van de 21ste november 1929 de vereniging opgericht, de eerste in Drenthe.

Nu, precies 84 jaar later, wordt door de Vrouwen van Nu nog steeds het standpunt gehuldigd dat een afgeronde schoolopleiding voor zowel mannen als vrouwen niet het einde is en dat er meer te beleven is dan achter de geraniums te zitten. Bij de Vrouwen van Nu ontmoeten vrouwen elkaar, worden contacten gelegd en worden allerlei activiteiten georganiseerd. Er is een breed aanbod aan diverse onderwerpen, aan lezingen, aan excursies en alles wat met de interessegroepen te maken heeft. Ook in Vries is de afdeling een plek waar vrouwen met elkaar nadenken en discussiëren over wat er in de eigen omgeving gebeurt.

Vrouwen van Nu: een vrouwenvereniging voor en door vrouwen, waar ontmoeting, inspiratie en plezier centraal staan!