Oudste en actiefste vrouwenvereniging van Drenthe

VRIES – Voor Vrouwen van Nu Vries is 2014 een bijzonder jaar want de vereniging bestaat precies 85 jaar. We kijken terug en blikken vooruit met Janny Roggen, de bevlogen voorzitter.

“We zijn de oudste vereniging van Drenthe en zelfs ouder dan de landelijke organisatie”, valt Roggen meteen met de deur in huis. “Het is ontstaan na de huishoudschooltijd. Toen was er niks meer, terwijl de wereld wel veranderde. Om bij te blijven moest je cursussen volgen. In de twintiger jaren van de vorige eeuw gaven enkele jongens uit Vries een landbouwcursus. Vrouwen besloten een vereniging op te richten. Het waren oud- leerlingen van het huishoudonderwijs. Ze mobiliseerden eind november 1929 vrouwen voor een avond. Je moest het zien als de voortzetting van de huishoudschool. Het was in die tijd in het agrarisch gebied heel gebruikelijk dat je ging trouwen en dan bleef de vrouw op de boerderij. Ze ging niet meer naar school. Dit terwijl zoals gezegd de wereld wel veranderde. In 1930 werd de landelijke vereniging opgericht, waar ook enkele bestuursleden van onze club bij betrokken waren. De landelijke organisatie heette aanvankelijk: ‘de Nederlandse Bond van Boerinnen en andere plattelandsvrouwen’. Na de Tweede Wereldoorlog werd dit veranderd in ‘Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen’. Sinds 2012 heten alle verenigingen Vrouwen van Nu. We hebben momenteel tweehonderd leden. De afgelopen vijf jaar is de vereniging gegroeid met vijftig leden.  Qua leeftijd gaat het echt tussen twintig en bijna 100 jaar. Roelfien Hartlief is er het langste bij. Ze werd lid in 1937 en wordt 95 jaar. Ze is nog steeds heel kras. Roelfien is erelid, evenals Gerda Boerma uit Ubbena, die ook 95 jaar is- net zo kras- en lid is sinds 1944. Ons jongste lid is erbij sinds 2009 en wordt 26 jaar. We zijn in Vries revolutionair qua modernisering. Zo hebben we een PR in het leven geroepen, om meer bekendheid aan de vereniging te geven”. Vrouwen van Nu is bijzonder actief, dat is ook te zien aan de wekelijkse bijdragen in de Vriezer Post. “We organiseren veel. We hebben avondbijeenkomsten en ook cursuswerk. We zijn redelijk actief”, zegt ze bescheiden. “We hebben de luxe van een grote club. Ik ben nu vijf jaar voorzitter. Er is mij gevraagd nog te blijven. Om het jubileumjaar ‘nog even te doen’”. Janny geeft een tipje van de sluier wat Vries te wachten staat. “Op 20 januari hebben we de jaarvergadering. Na het officiële gedeelte knallen we het jubileumjaar in”.  We worden nog weinig wijzer. Even later somt ze een groot aantal activiteiten op die op de kalender staan: “In februari presenteren we boeken uit onze jeugd, 8 maart is Internationale Vrouwendag, tijdens Meertmaond Dialectmaond gaan we koken in plaats van koffiedrinken en luisteren naar verhalen, op 16 mei houden we een verjaardag van alle 75-plussers, in augustus is er Caraïbisch picknicken aan het water, op 11 september een wandeling met alle afdelingen ergens in Drenthe,  er komt een Ladysnight-marathon en dan houden tuinclub en museumclub (Yab Yum en Diamantmuseum) haar activiteiten”. Om tot slot de datum 21 november te benoemen. Dan wordt het grote jubileumfeest gehouden, onder het motto: ‘waarachtig, Vries is al 85’.  Dat Vrouwen van Nu nog springlevend zijn is slechts een understatement.

 

_MG_1509