EELDE – Afgelopen week zijn er vruchtbare gesprekken gevoerd tussen wethouder Hanneke Wiersema en Actiegroep Hoofdweg Eelde. Eerder heeft men in de Krant van Tynaarlo kunnen lezen dat de Actiegroep nogal verbolgen is over de manier waarop de gemeente met hun inbreng is omgesprongen. Tijdens de raadsvergadering van 8 september jl. hebben de mannen hun verontwaardiging geuit. Naar aanleiding van die raadsvergadering is besloten opnieuw met elkaar om tafel te gaan. Hoe die gesprekken zijn verlopen, vertelt Jan Spiekhout.

Spiekhout is de woordvoerder namens de Actiegroep Hoofdweg Eelde. Deze groep vertegenwoordigt om en nabij veertig woningeigenaren aan de Hoofdweg. Deze omwonenden vallen met name over de maximum snelheid, de eikenkap en de grote gelede bussen die volgens hen naar alle waarschijnlijkheid schade aan hun woningen gaan veroorzaken. “We hebben in goede harmonie verder gesproken. Er is begrip voor elkaars standpunten en de bewoners vinden het erg prettig om te ervaren dat de gemeente in een constructieve sfeer bereid is om argumenten en wensen met elkaar te delen”, steekt Spiekhout af.

De gemeente heeft aangegeven iets te gaan doen met de aangeleverde informatie. Tot tevredenheid van de Actiegroep: “In het vervolg zal de gemeente alternatieve schetsontwerpen verder uitwerken op basis van het dwarsprofiel dat wij hebben opgesteld. Dit dwarsprofiel maakt een mooie invulling van de Hoofdweg mogelijk, waarbij de eiken kunnen blijven staan, er geparkeerd kan worden, groen mogelijk is  en er ook ruimer plaats is voor de bushaltes.”

De aanwonenden zijn blij met het feit dat de gemeente nadrukkelijk het 30 km/h-regime versus de 50 km/h-regime wil afwegen. De belangrijkste punten zijn het gemengd verkeer van fietsers en auto’s, de verkeersintensiteit en de bussen dus. De Actiegroep wil haar oor te luisteren leggen bij Veilig Verkeer Nederland voor een advies in deze. “Ook CROW geeft hier goede adviezen over, dus daar gaan we ook mee in gesprek”, laat de woordvoerder weten. “De bussen blijven een heikel punt. Zonder bus is er meer mogelijk qua weginrichting. Tel daarbij de trillingsproblematiek van de gelede bussen op en dan wordt het een complex verhaal. Voor ons als Actiegroep is het een absolute vereiste dat daarvoor een oplossing komt”, vertelt Spiekhout.

De gemeente gaat vooralsnog uit van het kappen van de zes eiken tot verwondering van Spiekhout en consorten: “In de laatste raadsvergadering bleek dat dit voorstel niet kan rekenen op steun van de raad. De bewoners hebben tijdens het overleg wederom aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat de bomen behouden blijven. De steun voor de petitie op internet onderschrijft het maatschappelijk belang op dit punt.” Deze petitie is inmiddels bijna driehonderd keer ondertekend. Of de vruchtbare gesprekken ook daadwerkelijk aanpassingen in het plan van het college gaan opleveren, zal de toekomst uit moeten wijzen. De wethouder wil op korte termijn alle voor- en nadelen van beide regimes voor de bril hebben.