TYNAARLO – De VVD-fracties van de provincies Groningen en Drenthe en een groot aantal lokale fracties willen een grondige aanpassing van de huidige Regiovisie Groningen-Assen. De partij hield onlangs enkele discussieavonden en naar aanleiding van deze discussieavonden hebben de betrokken fracties de krachten gebundeld om dit statement kenbaar te maken. Fractievoorzitter Gezinus Pieters van de VVD-fractie in Tynaarlo licht toe waarom deze lijn moet worden ingezet.

“De basis voor de regiovisie is gelegd in een economisch tijdperk die nu niet meer realistisch is”, motiveert Pieters het voorstel. “De grote vraag naar woningen die werd voorspeld is tegenwoordig niet meer aan de orde. Wij als VVD-fracties pleiten ervoor om de nadruk te leggen op de bereikbaarheid in en rond de stad Groningen en de promotie van de regio als aantrekkelijk vestigingsklimaat. De woningbouwprojecten zijn aspecten wat de gemeenten in deze prima zelf kunnen uitvoeren.”

Pieters pleit voor een sterke inkrimping omdat ermee een bezuiniging kan worden ingesteld. Volgens de politicus heeft de Regiovisie in haar huidige vorm weinig toegevoegde waarde, simpelweg omdat het economisch tijdperk er geen ruimte voor laat. “Er is een programmabureau actief wat wel veel geld kost. In onze ogen is dat nu overbodig, aangezien enkele speerpunten van de Regiovisie overbodig zijn geworden. Aan het programmabureau betalen beide provincies en de betrokken gemeenten mee. Daar kunnen slagen gemaakt worden.”

De inwoner van Tynaarlo vertelt dat de VVD-fracties in de gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn dit idee zullen bepleiten. “Op alle politieke niveaus zal dit worden aangekaart, ook in beide provincies. Het is zaak dat er een breder draagvlak voor dit idee ontstaat en dat het op de Perspectievennota wordt geplaatst. Een volgende stap is dat het bij de nieuwe collegeperiode een plek op de agenda’s kan krijgen.”

 

Vriezerpost-week24-p03.pdf - Adobe Acrobat Pro