Ingezonden brief

Iedereen in Vries en omgeving kent de plek wel waar eens de gereformeerde kerk heeft gestaan. Wij als burgers gaan er vanuit dat er op het gemeentehuis wordt gewerkt onder andere aan het creëren van aangename leefomstandigheden in onze gemeente. Als we nu Vries binnenrijden vanaf Ubbena, zien we al jaren een vreselijk lelijk bord met hekken en veel onkruid, wat langzamerhand de status van struikgewas begint aan te nemen. Nu bekruipt mij het gevoel dat het niemand iets interesseert. Het kan ook zijn dat men op het gemeentehuis nog steeds gelooft dat hier appartementen komen, zeg maar een modern sprookje. Daarom wil ik eigenlijk een oproep doen aan de gemeente, 65-plussers en de RABO bank, want die zitten er tenslotte tegenover, om hier wat aan te doen. Ga in overleg met de eigenaar van het grond. Haal die hekken weg en snoei de boel. Volgens mij komt er dan een soort van vijver tevoorschijn en daar zet je een paar bankjes bij. Ouderen zullen hier blij mee zijn. Er kan natuurlijk een reaktie komen in de zin van dat het zomaar niet kan, want er zijn wetjes en regeltjes en natuurlijk de kosten hiervan. Hierop kan ik zeggen, als het niet lukt wegens stagnatie in de brij van regelgeving, dan maar het Europees Parlement inschakelen en de kosten, ach waar heb je het over.

Vries, Alle Tamminga