DONDEREN – Waarschijnlijk las u ook het stukje in de Vriezer Post van 3 juli over ‘De woningbouw voor starters in Donderen’.

Aanleiding was, zoals u zich misschien herinnert, dat er nog steeds geen kavel verkocht is op het uitbreidingsplan van Donderen. De oplossing moest volgens de Gemeente en de Belangenvereniging Donderen gezocht worden in ‘(nog) kleinere kavels en een nieuwe inventarisatie van belangstellenden’ .Wonderlijk dat mensen die zelf riant ruim wonen zoiets verzinnen en kennelijk de inventarisatie vergeten zijn die tot dit debacle heeft geleid. De Belangenvereniging riep toentertijd belangstellenden voor nieuwbouw op zich te melden ook al had men geen enkel plan in die richting. Absurd natuurlijk en je mocht er vanuit gaan dat geen enkele verstandige wethouder dat serieus zou nemen. In Tynaarlo dus wel.

Resultaat: de aardige, afsluitende boomsingel achter Kort Nijland en de Noorderes werd grotendeels gekapt en de kudde mooie bruine koeien van Lukassen verdween om plaats te maken voor een leeg bouwterrein waar nu hondenbezitters hun verplichte rondjes draaien over de nutteloze straten.

Uit het genoemde artikeltje blijkt dat het ook bij de Belangenvereniging niet door wil dringen dat er in Donderen helemaal geen behoefte bestaat aan starterswoningen en zeker niet op de locatie waarover het gaat. Zo staan er aan de Meulenkampweg al jaren lang twee woningen leeg, aangeboden tegen zeer redelijke prijzen. In de Oosterstraat werd een typisch startersobject aangeboden en gekocht door een niet-Dondernaar.

Maar ook in het verleden ging het zo. Aan de Noorderes moesten zo nodig woningwetwoningen gebouwd worden voor Dondernaren maar de eerste bewoners kwamen uit Friesland en Assen.

Dit is geen gezeur achteraf want toen de Belangenvereniging zijn rare peiling hield, was aan iedere krantenlezer bekend dat de bevolking van Drenthe terugliep vooral in de kleine kernen , de werkgelegenheid in het Noorden steeds verder achterbleef en dat jonge gezinnen steeds meer de voorkeur geven aan grotere kernen met meer voorzieningen

Naar welke starters zijn de Belangenvereniging en de Gemeente nu eigenlijk op zoek?

Waarom zouden starters op die plek in Donderen een woning bouwen of kopen die ze straks aan de straatstenen niet meer kwijt kunnen als ze wat ruimer willen of moeten gaan wonen?

Het uitbreidingsplan ligt tegen een druk verkeersknooppunt met een rotonde aan. In het verleden reden voor de Gemeente om het plan Noorderes in noord-oostelijke richting te verschuiven. Vervolgens komen de gedroomde woningen precies te liggen in de geluidstrog van de weg naar Peize en onder de aanvliegroute van de verlengde landingsbaan van vliegveld Eelde. Kortom: je bent wel gek als starter om daar iets te kopen.

Het zou de Belangenvereniging sieren te erkennen dat ze onbezonnen medeverantwoordelijk is geworden voor het weggooien van vele tonnen, geld waar bijvoorbeeld Donderslag tot in lengte van jaren uit gefinancierd had kunnen worden. Waarom toch belangen verzinnen die er niet zijn, zoals de tweede reconstructie Dorpstraat/Oosterstraat?. Weer zoveel geld nutteloos in de put. Als men dan toch ruimtelijke plannen wil maken, zouden ze met de Gemeente kunnen nadenken over een reconstructie van dat nutteloze, lege bouwterrein tot een mooi dorpsaanzicht in plaats van mee te werken aan heilloze woningbouwplannen.

K.B. Kok

Kort Nijland 15

9497 PD Donderen

karelkok@home.nl