ZUIDLAREN – De provincie Groningen waarschuwt voor blauwalg in het Zuidlaardermeer, bij Meerwijck. De provincie Groningen informeert recreanten door het plaatsen van borden op de zwemlocaties. Bij een waarschuwing is een lage concentratie blauwalgen in het water aangetroffen. Dit betekent een gering risico voor de volksgezondheid. Zwemmers kunnen last krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten. In het geval van een negatief zwemadvies is de concentratie blauwalgen hoger en bestaat ook een groter risico voor de volksgezondheid.

De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei t/m september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er ba cteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd.