REGIO – Op zaterdag 17 maart organiseert Het Groninger Landschap in samenwerking met Waterbedrijf Groningen een rondleiding door het nieuw ingerichte natuurgebied achter het pompstation, de Onner- en Oostpolder. Dit gebied herbergt naast unieke natuur – het is een Natura 2000gebied- ook de functie van waterwinning en het gebied is sinds 1 januari 2008 officieel aangewezen als waterbergingsgebied. Dit houdt in dat het gebied bij extreme wateroverlast onder water wordt gezet en vormde aanleiding voor Waterbedrijf Groningen om tal van maatregelen te treffen voor haar drinkwaterlocatie, midden in het gebied.

De werkzaamheden op het pompstation zijn nog in volle gang, maar die in de Onnerpolder zijn alweer enige tijd achter de rug. Aanleiding voor Waterbedrijf Groningen en Het Groninger Landschap om een wandelexcursie te organiseren en het gebied vanaf het pompstation te gaan verkennen onder begeleiding van gidsen. Eerst zal onder het genot van een kopje koffie een inleiding worden gegeven door het Waterbedrijf Groningen over alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd in en rondom het gebied. Daarna nemen gidsen van Het Groninger Landschap de wandelaars mee het gebied in, op zoek naar vele weidevogels in de Onner- en Oostpolder, zoals kievit, grutto, wulp en tureluur. Verder is de kans groot dat we verschillende eendensoorten zullen zien zoals bijv. de slobeens, krakeend en dat we roofvogels zien als buizerd, kiekendief, mogelijk zelf de visarend. Deelname is gratis en aanmeldingen niet nodig. De wandeling is circa 4 kilometer lang en duurt circa 2,5 uur. Start vanaf Pompstation Onnen; tussen Onnen en Noordlaren rijdt u de Waterleidingweg op richting het Pompstation, hier kunt u zich melden bij de slagboom van Waterbedrijf Groningen.