wandeling lemferdingePATERSWOLDE – Stichting Het Drentse Landschap organiseert op zondag 11 oktober een mooie wandeling rond landgoed Lemferdinge en de omliggende landgoederen. De start is om 14.00 uur op de parkeerplaats van Huize Lemferdinge, Lemferdingelaan 2, 9765 AR Paterswolde. Men maakt tijdens deze wandeling kennis met de grote landgoederen die sinds de middeleeuwen bij Eelde en Paterswolde op de heuvels aan de rand van het beekdal van de Drentsche Aa gebouwd zijn. De aanwezigheid van de stad Groningen maakte dat velen hun oog lieten vallen op een stuk grond in het ‘Paterswold’ voor een eigen fraaie plek onder de zon. Deze ontwikkeling kwam in de zestiende en zeventiende eeuw al op gang. In de loop van de tijd kreeg Paterswolde een aaneengesloten keten van grote en wat kleinere landgoederen. Het huis Lemferdinge wordt reeds in 1447 in documenten vermeld. ‘De hof to Lemferdinge’ was een van de belangrijkste geschenken die Steven Ther Borch van zijn vader ontving ter gelegenheid van zijn huwelijk met Grete van Echten. Echten en Eelde waren delen van Drenthe waar in die tijd een concentratie van families met aanzien woonden. Na afloop is er gelegenheid om in huize Lemferdinge koffie/thee te drinken. Men kan dan tevens de expositie in de galerie op de bovenverdieping bekijken. Deze expositie is van 12.00 tot 17.00 uur geopend.