YDE -  Aan de wandelingen in Yde hebben vorig jaar meer dan 60 personen deelgenomen en de reacties waren zeer positief. Voldoende reden dus om hier mee door te gaan, met dit jaar een andere route van ongeveer 10 kilometer. Vorig jaar lag het accent op historische gebeurtenissen, dit seizoen is er meer aandacht voor het landschap en de natuurwaarden. Yde kent nog veel onverharde wegen en deze worden zo veel mogelijk gevolgd. Inwoners van Yde hebben toestemming gegeven om een doorsteek te maken over hun terrein, zodat de drukke Norgerweg vermijd kan worden. Vertrek is vanaf het nieuwe dorpshuis en komen langs de vindplaats van het Meisje van Yde. Tijdens de wandeling genieten we van het al het schone van het esdorp en het landschap. Zo nu en dan staan we stil bij gedenkwaardige historische gebeurtenissen, zoals deze in Yde hebben plaatsgevonden. Voor de wandelaars die 5 kilometer genoeg vinden, bestaat de mogelijkheid de groep halverwege te verlaten. De wandelingen vinden plaats op de eerste zondag van de maand, te beginnen op 1 november 2015 en eindigen op 3 april 2016. De aanvangstijd is 13.00 uur, verzamelen bij de MFA Ydershoes, Betmersweg 2, 9494RB Yde. Waterdicht schoeisel wordt aanbevolen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmeldingen graag bij Bernard Zwager, 0657938088 of b.zwager@gmail.com