Een ingezonden stuk van Raadsleden Henk Middendorp (CDA), Els Kardol (D66) en Henny van den Born (ChristenUnie).

EELDE – “We hoeven denk ik niemand meer te vertellen dat de plannen voor het centrum de gemoederen in Eelde bezig houden. Een aantal raadsleden uit Eelde en Paterswolde maakt zich hier ook zorgen over en willen duidelijkheid. Probleem: er zijn veel ideeën en plannen, maar er is niet genoeg ruimte voor alles. Ook kun je geen plannen maken op de grond die van een ander is. Maar wat kan wel? We zijn al jaren bezig met plannen maken en dit gaat met horten en stoten. En natuurlijk willen we dat er nu snel gebouwd gaat worden. Ongeduld is echter een slechte raadgever, het proces moet zorgvuldig gaan, want we kunnen het maar één keer goed doen. Een schop is gauw in de grond gezet, maar wat bouw je vervolgens op? We zullen de toekomst niet opofferen aan het heden.”

Henk Middendorp (CDA), Els Kardol (D66) en Henny van den Born (ChristenUnie) hebben daarom de koppen bij elkaar gestoken. “De eerste stap die wij gezet hebben is het op een rij krijgen waar we nu staan. Dit hebben we als gemeenteraad achter gesloten deuren gedaan omdat er gevoelige informatie besproken werd. Duidelijk werd dat er geen totaalplan meer is en dat sommige plannen al in zo’n ver stadium zijn dat het de vraag is of we ze nog terug kunnen draaien. Maar, we hebben nu in elk geval nu een beeld van wat er kan en niet kan.”  

De volgende stap is zorgen dat die plannen niet alle kanten op schieten. Daarom dienden ChristenUnie, D66, Gemeentebelangen en CDA een motie in om de raad de uitspraak te ontlokken dat we een uitstraling wilden behouden die past bij het dorp Eelde. Dat leverde een wat merkwaardige discussie op. “Ons werd verweten dat onze motie alleen voor de bühne is. Maar wat wordt daar mee bedoeld?  Het betekent dat een politieke partij iets alleen voor de publiciteit doet.  Wat een beetje raar is: we doen ons werk voor de inwoners en zij moeten toch weten hoe we over onderwerpen denken?  Niet iedereen snapt dat en de motie werd met één stem verschil verworpen”

“Was dat erg? Nee hoor. De wethouder had al aangegeven dat hij doet of zou doen wat de motie vraagt: alle plannen toetsen aan het beeldkwaliteitsplan (2012) en zorgen dat er een samenhangend geheel ontstaat. Maar we hebben meer bereikt, het college is wakker geschud. Het is hun nu duidelijk dat je er niet bent met een paar appartementenblokken neerzetten, om zo meer woningen te creëren. Om het centrum levend te houden zal er een evenwicht moeten zijn tussen winkels, horeca, wonen en andere belevingen. De kwaliteit van de oude beelden doet geen recht aan de nieuwe wensen. Daar moet een moderne versie voor komen.”

“Nogmaals, de ruimte in het centrum is beperkt, dus er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Maar wij zullen ons ervoor in blijven zetten dat die keuzes gemaakt worden in overleg met alle spelers, dus eigenaren, ondernemers en inwoners. Daarom moet een goed overleg alle betrokkenen de volgende stap zijn. De wethouder heeft aangegeven dat dit overleg er gaat komen.  En wij houden als gemeenteraadsleden in de gaten of dit naar tevredenheid van ons en alle inwoners van Eelde gaat gebeuren.“