ANLOO – Waterleidingmaatschappij Drenthe heeft vanuit Stichting Belangenbehartiging Gebruikers Camping Anloo vernomen dat zij onvoldoende geld hebben weten in te zamelen om nog voor de wateraansluiting na 1 april te betalen. In een verklaring van stichtingsbestuurder Henri Dijksterhuis is te lezen dat er van de vijftig bewoners, maar veertien een bijdrage hebben geleverd. Het gebrek aan steun is voor de stichting een reden om zich niet langer in te zetten voor de overgebleven bewoners van de failliete camping, waarmee de kaars voor hen alsnog langzaamaan uit dreigt te gaan.