zwembad plonsVisio actie Plons  Frits Colenbrander ziet opvallende overeenkomsten acties toen en nu voor Plons

VRIES – Zwemmen is belangrijk, maar een peperdure aangelegenheid qua onderhoud en exploitatie. Visio de Brink zet zich in voor behoud van zwembad Plons. Net als 43 jaar geleden, toen het bad voor mensen met een verstandelijke en visuele beperking van de grond moest komen. In de jaren zeventig was het de jonge Alie Meijering die samen met anderen tal van acties organiseerde. Anno 2015 steekt Frits Colenbrander veel energie in acties. Maar probeert dat op effectieve wijze te doen.
Alie Meijering was een van de jonge groepsleidsters die de actie begon. “Geen energie steken in acties die te weinig opleveren , dat heb ik geleerd van (wijlen) Alie Meijering”, zegt Colenbrander.  “Ze heeft heel veel acties op touw gezet en soms viel het ook tegen. Dat zag ze zelf ook. Meijering probeerde de gekste dingen om geld in het laatje te krijgen. Bijzonder was bijvoorbeeld de wielerronde van Yde-De Punt, in 1970. Er werd zelfs op de eilanden actie gevoerd. Beroemd is het verhaal van de landelijke tv. “De eerste poging was bij het VARA-programma Een voor de Acht. Ze moest eerst een test ondergaan. Ze werd voor de keuze gesteld: of ‘Een van de Acht’ (met minder ruimte voor publiciteit) of ‘Voor de Vuist Weg’, van Willem Duys, wat Plons meer aandacht zou geven. Maar ook dit ging niet zonder slag of stoot. Pas bij de tweede poging was het raak. Alie ging op de bonnefooi naar het huis van Willem Duys. Ze had een foto van een bewoner bij zich. Willem Duys deed open in zijn badjas. Vier minuten zendtijd leverde 400.000 gulden op (ongeveer 200.000 euro, red.). Het was toen een hele prestatie, want in toenmalig medialand waren er maar een paar landelijke zenders.
De kijkdichtheid was wel heel hoog. De reacties naar aanleiding van de uitzending waren ontroerend”. Met opvallende overeenkomsten, blijkt uit een reactie: ‘wat een geruststelling dat er in een tijd van lamlendigheid toch nog zoveel flinke Nederlanders zijn die helpen’.  Veertig jaar geleden wilde een 14-jarig jongentje geld doneren van zijn verjaardag. “Dat is vergelijkbaar met het jongetje dat onlangs tijdens het zwemfestijn een bedrag uit zijn spaarpot haalde”. Het toenmalige zwembad moest 1 miljoen gulden kosten. Het restant kreeg ze dankzij provinciale subsidie voor Werkgelegenheid. “In al die veertig jaar is niet veel veranderd. De wereld om ons heen is wel veranderd. In die tijd schreef je brieven. Internet bestond nog niet. Social Media lijkt wel heel leuk. Maar het effect is bij deze actie heel matig. Ik hoor dan weer enthousiaste verhalen van wat er allemaal niet  ‘gedeeld’ of ‘geliked’ is. Maar dan vraag ik: en is er ook gedoneerd? Maar om nog even terug te komen op Alie Meijering. Ze was 19 jaar; amper droog achter de oren. Ze zorgde voor 42 jaar zwemplezier. Ze had van mij wel een lintje mogen krijgen.”
De actuele stand van zaken. Het totale score staat op 548.000 euro. “Er moet nog 1,5 ton bij. Ik probeer elke week een fonds aan te schrijven. Een kleine 20 procent van de aanvragen wordt gehonoreerd. Je moet er voor werken; het komt niet vanzelf. De lotenactie als voorbeeld, heeft een mooi bedrag opgebracht. Daarin zie je waar we als kleine gemeenschap groot in kunnen zijn. Maar 7 ton, dat ‘hark’ je niet zo maar van de straat. Daarnaast beschouwen mensen buiten de regio het als een lokale actie en dat snap ik. De gunfactor voor dit bad is altijd hoog geweest en dat helpt bij het aanvragen van fondsen, maar ook bij het mobiliseren van individuen en organisaties om actie te voeren voor dit unieke bad. We doen het samen en daarin merk ik een grote verbondenheid tussen het dorp Vries en Visio de Brink. Het gaat niet alleen om geld maar ook om verbondenheid in de gemeenschap”.
Lopende acties: 17 mei: Brinkfair Vries. Veiling kunstwerken. Opbrengst naar Plons. 30 mei: Voorjaarsschoonmaak. Zie voor informatie de advertentie. En overnachten in een hooiberghut. Kijk op www.redzembadplons.nl