Stichting Volgbaar Onderwijs komt met plan om Harens Lyceum tóch open te houden

ZUIDLAREN  – Toen Stichting Openbaar Onderwijs Groningen (OOG) in juni van dit jaar aangaf het Harens Lyceum per 2020 te gaan sluiten, liet voorzitter Henk Santing van de Stichting Volgbaar Onderwijs het al doorschemeren. De stichting had mogelijk interesse om de school over te nemen, zei Santing destijds voor de gemeenteraad. Die plannen lijken nu serieuze vormen aan te nemen. De stichting komt met een startnotitie die deze week aan Pepijn Vemer, wethouder van Onderwijs, aangeboden zal worden. Met 7 basisscholen in Zuidlaren en nog een behoorlijk aantal in de nabije omgeving moet voortgezet onderwijs levensvatbaar zijn, stellen initiatiefnemers Henk Santing en Jeroen Veltheer.

Al ruim 15 jaar zijn Henk Santing en Jeroen Veltheer als ouders nauw betrokken bij onderwijs. Waren beide lid van het ouderplatform Havoplus, dat vond dat goed onderwijs bereikbaar moet zijn voor ieder kind, ook voor kinderen met autismespectrumstoornissen. “Hier liggen onze roots”, vertelt Santing. Dat goede onderwijs blijkt in de praktijk nog al eens tegen te vallen, weten ze ook. “De toegangspoort lijkt enorm, maar de deur om eruit te komen blijkt smal.”

Gevolgen voor leefbaarheid

Stichting Volgbaar Onderwijs (sinds 2012 de nieuwe naam van Havo-plus) is een oudercollectief, waarvan Santing en Veltheer kartrekker zijn. “We worden regelmatig als ‘school’ benaderd, maar dat zijn we niet. We zijn een groep betrokken ouders die zich bezighoudt met goed onderwijs voor alle kinderen. OOG heeft aangegeven de school te willen sluiten. De politiek vindt het jammer, maar doet niets. ‘Onderwijs ligt niet op hun pad.’ Het onderwijs zelf doet ook niets. Ze verwijzen naar andere locaties. Maar die liggen allemaal op behoorlijke afstand van Zuidlaren. Dan moeten kinderen tussen de 12 en 18 kilometer fietsen. Dat zijn flinke afstanden om te overbruggen voor jonge scholieren. Bovendien hoort in een dorp waar zeven basisscholen gevestigd zijn een voortgezet onderwijsschool gewoon thuis. In de wijde omgeving zijn dat er nog veel meer. Als zo’n school wegvalt heeft dat ook gevolgen voor die basisscholen. En voor de leefbaarheid van Zuidlaren. Het dorp zal vergrijzen. De gemeenschap verandert. De gemeente Tynaarlo koerst op een inclusieve samenleving. Meer samen dan ieder voor zich. Voor ons reden om de gemeente uit te dagen: wat voor gemeente wil je zijn als het gaat om onderwijs, vroegen we ze. Dan is het stil. Zo van: gaan we daar ook over?”

Het is de kunst dát aan te bieden waar het dorp op zit te wachten, stellen de heren. “En dat is juist wat het Harens Lyceum de afgelopen jaren is vergeten, is wat we veel horen. Als je 7 basisscholen in je dorp hebt, is dat je brood. Daar moet je contact mee houden. Door bijvoorbeeld workshops te verzorgen voor basisschoolleerlingen. Of door een bepaald programma aan te bieden zodat leerlingen kennis kunnen maken met het voortgezet onderwijs. Dat is niet gebeurd. Ook hebben ze het VMBO er zomaar uitgegooid. Dat moet je niet doen. Een groot deel van de groepachtsters gaat naar het VMBO. We hebben ons verdiept in de voorwaarden om een voortgezet onderwijs school te beginnen. We zouden  VMBO, Havo en Vwo aan willen bieden. Daarvoor zijn 1.000 leerlingen nodig of in ieder geval driekwart daarvan (750 leerlingen is een eis van het ministerie, wil je ook eindonderwijs kunnen bieden). Dat is hier nooit geweest. Maar we zijn ervan overtuigd dat het moet kunnen. Als we van de 200 basisschoolleerlingen  die jaarlijks de basisscholen in Zuidlaren verlaten er 150 zouden krijgen, zit je in gemiddeld 5 jaar op 750. En dan heb je nog de basisschoolleerlingen uit de omliggende scholen buiten de gemeente. Wij nemen het initiatief om dat voor elkaar te krijgen. Daarvoor hebben we een startnotitie opgesteld.”

3 opties

Die startnotitie telt 3 opties. De eerste is als ouderplatform zélf een school te beginnen. Dat betekent een licentie aanvragen bij het Ministerie van OCW voor het oprichten van een nieuwe school. Volgbaar Onderwijs gaat in deze route uit van een volwaardig brede school waarin alle 3 de richtingen, niveaus en profielen examen kan worden gedaan. Niet de meest ideale optie gezien de leerlingenaantallen en bovendien neemt zelf starten minstens 2 jaar voorbereiding in beslag, volgens Veltheer. Op z’n vroegst zou de school open kunnen in 2021/2022. De tweede, de meest voor de hand liggende, is een onderbouwschool neerzetten; VMBO en waar Havo- en Vwo-leerlingen tot het derde jaar onderwijs kunnen volgen. “Dan maak je onderdeel uit van een scholengemeenschap, moet je op zoek naar een andere school in de omgeving die mee wil doen. Dat zou het Terra in Eelde kunnen zijn, het Maartenscollege in Haren of het Aletta Jacobscollege in Hoogezand. Lukt dat niet, hebben we altijd nog ons eigen scholennetwerk. Deze optie heeft de meeste kans van slagen. In een dergelijke constructie kan mogelijk in 2020/2021 gestart worden. De derde mogelijkheid is contactleggen met het basisonderwijs. Zie het een beetje als de Middenschool van vroeger maar dan vanuit het basis onderwijs. Een school waar kinderen tot 14 jaar ruimte krijgen om hun weg te kunnen vinden. Dit concept biedt ruimte aan de diversiteit in ontwikkeling van jonge kinderen, de tijd ook om zichzelf te ontdekken en voor te breiden op meer zelfstandige ontwikkeling. Ook geen eenvoudig traject gezien meerdere schoolbesturen basisschoolonderwijs verzorgen in Zuidlaren. Hierin zullen nog wel een aantal vragen beantwoord moeten worden.”

Onderwijs centraal

Wanneer we vragen waar die gedrevenheid vandaan komt, zijn de heren duidelijk. “Onderwijs is tegenwoordig ‘centen gedreven’. Het gaat niet meer over de kinderen. In het onderwijs is de bedrijfsvoering het belangrijkst. Wij denken daar anders over. Zeker is dat ook belangrijk, maar je moet het onderwijs centraal stellen. Dat zie je bijna niet meer. De meeste scholen volgen één lijn: alle leerlingen ieder jaar hetzelfde stapje vooruit op dezelfde manier, dwars door het midden. Alsof elk kind hetzelfde is. Wij willen een school waar kinderen hun eigen weg moeten kunnen volgen. Soms is dat linksom, de andere keer rechtsom. Soms gaat iets langzamer. Het zou mooi zijn dat we een school krijgen waarin we die waarden terugzien. Een school vóór en dóór Zuidlaren.  Een school die verbonden is met de samenleving. Dat vinden we heel essentieel, juist omdat het hierop ook is misgegaan. We willen niet alleen het basisonderwijs verbinden, maar ook het bedrijfsleven, de middenstand en zorginstellingen. Nu is het moment om de handschoen op te pakken. Dit is onze kans om er vanuit onze ouderbril een stempel op te drukken. Zuidlaren verdient goed voortgezet onderwijs.”

Mensen die het initiatief steunen of zich verbonden voelen, worden opgeroepen zich aan te melden bij buurtbrink.nl. Je vind het initiatief in de categorie onderwijs in de ‘gids’ uit het menu. Via de website zijn ook de vorderingen over de plannen te volgen. De Startnotitie wordt deze week aangeboden aan wethouder van Onderwijs Pepijn Vemer. De komende maanden worden gesprekken gevoerd met stakeholders. We nemen de tijd tot 1 november. Dan moeten we weten wat we gaan doen.” Wie vragen heeft of meer wil weten kan contact opnemen met Henk Santing: 06-40053951.