Gemeente Tynaarlo positieve uitzondering

REGIO – De werkgelegenheid in Drenthe is tussen april 2012 en april 2013 afgenomen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het provinciaal werkgelegenheidsonderzoek. Het aantal fulltime

banen daalde in die periode met bijna 1%. Gemeente Tynaarlo vormt een positieve uitzondering, met een groei van 0,5%.

Op 1 april 2013 telde Drenthe 181.000 fulltime banen, banen van ten minste 12 uur per week.

Dat zijn er ruim 1.500 minder dan het jaar ervoor. De werkgelegenheid is in ruim de helft van de

sectoren gedaald. Vooral in de bouw zijn opnieuw veel banen verloren gegaan, bijna 1.200.

Daarna volgen het onderwijs, de transportsector en de handel. Deze sectoren kenden elk een

daling van circa 200 banen. In Drenthe is de gezondheidszorg de grootste sector. Bijna een

vijfde van het totaal aantal banen is hier te vinden. Na jarenlange groei is de werkgelegenheid

in deze sector gestabiliseerd. De economische crisis laat nog duidelijk sporen na. Het Centraal Planbureau verwacht dat de Nederlandse economie in 2014 met 0,5% zal groeien. Economische groei betekent echter niet per definitie werkgelegenheidsgroei. De arbeidsmarkt reageert altijd met enige vertraging. Het verlies aan banen bij rijksdiensten is in de genoemde periode beperkt gebleven. Dankzij een intensieve lobby zijn banen in Drenthe behouden gebleven bij het gevangeniswezen en

rijkskantoren. In Hoogeveen moest wel de gevangenis gesloten worden. De effecten hiervan op

de werkgelegenheid zijn nog niet zichtbaar in de getallen van het werkgelegenheidsregister. De daling van de werkgelegenheid deed zich in het merendeel van de Drentse gemeenten voor. Van de vijf grote gemeenten laten Emmen (-2,9%), Coevorden (-2,3%) en Meppel (-2%) de grootste daling zien. Hoogeveen kende een daling van 0,8%. Assen vormt een positieve uitzondering. Daar groeide de werkgelegenheid met 0,4%. Ook in de gemeente Tynaarlo laat een groei zien, van 0,5 %.