“Het is altijd fijn als de begroting achter de rug is”

VRIES – Afgelopen woensdag heeft wethouder van Financiën, Hans de Graaf (CU), de begroting van de gemeente Tynaarlo gepresenteerd. De algehele conclusie: “We houden deze fantastische gemeente in de benen zonder de burger echt te belasten.” Het resulteert wel in een tekort van 1,8 miljoen, maar ook daar valt De Graaf niet van achterover.

“Alles valt of staat met de vraag of we grip krijgen op het sociaal domein. Het is een voortdurende zoektocht naar het in stand houden van de lage drempel en het efficiënt inrichten van de zorg”, begint de wethouder het gesprek met de Krant van Tynaarlo. De OZB wordt met 5% verhoogd en er wordt bezuinigd op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), het welzijnswerk en activiteiten voor sport en cultuur. Weinig reden tot lachende gezichten, zou je denken. Toch zit wethouder Hans de Graaf met een brede glimlach aan tafel. Hij is opgelucht: “Het is toch altijd een dingetje, die begroting. Het is altijd fijn als het achter de rug is.”

De zorg is een heet hangijzer. Veel gemeenten hebben sinds de decentralisatie van diverse zorgtaken problemen met het sluitend krijgen van de begroting. In de gemeente Tynaarlo is dat niet anders. De wethouder vraagt om tijd: “Er is tijd voor nodig om de zorg binnen de gestelde kaders in te richten. In Denemarken hebben ze daar ook tien jaar over gedaan, dus er moet wel een realistisch beeld geschetst worden. Nu is dat er niet. Daarom hebben we zorgvuldig gekeken naar hoe wij de zorg die we nu bieden in stand kunnen houden terwijl we naar manieren zoeken om dit efficiënter in te richten. Zo zetten we stap voor stap”, vertelt De Graaf.

De gemeente heeft al een slag geslagen door maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld door het inzetten van praktijkondersteuners bij verschillende huisartsenpraktijken: “Daartoe hebben wij besloten omdat 60-70% van de zorgindicaties die werden gegeven buiten de gemeente Tynaarlo om gingen. Met deze praktijkbegeleiders, die afkomstig zijn vanuit onze sociale teams, zien we dat er uitvoeriger naar de zorgvraag gekeken wordt. Welke zorg is nodig en welke zorgaanbieder moet daarvoor benaderd worden zijn belangrijke vragen die in dat proces een gewichtiger antwoord krijgen. We plukken daar nu al de vruchten van.” Die vruchten smaken goed, want mede door deze maatregelen bespaart de gemeente om en nabij één miljoen euro.

Daarnaast valt er nog winst te behalen op het gebied van huishoudelijke hulp. Sinds 1 januari 2019 is het abonnementstarief namelijk te laag, waardoor mensen die huishoudelijke hulp inhuren maar €19,95 per vier weken betaalt. Tot grote vreugde van de burgers, maar niet van de gemeente. Daar hebben de beleidsvoerders liggen slapen, met escalatie tot gevolg: “Dat is inderdaad de afgelopen jaren uit de hand gelopen. Vorig jaar zag je het al in het aantal aanvragen. Logisch, want waar vind je een huishoudelijke hulp die werkt voor tweeënhalve euro per uur? Een deel van die rekening moet teruggelegd worden bij de burgers.” 

In juni heeft de gemeente Tynaarlo samen met de gemeenten Aa en Hunze, Midden-Drenthe, Noordenveld en Assen haar zorg ingekocht: “Daarbij hebben wij rekening gehouden met de jeugdzorg en de WMO. We hebben de tarifering aangepast, waardoor het ook voor de gemeente Tynaarlo gunstiger uit moet pakken.” Dat de decentralisatie op een onevenredige manier is ingericht, dat ziet ook het Rijk in. Daarom wordt er vanaf 2022 een nieuwe wet ingevoerd met betrekking tot deze onevenredige verdeling van de middelen. “Het is een juridisch vraagstuk, maar wat buiten kijf staat is dat de liefde van twee kanten moet komen”, vertelt De Graaf.

De wethouder hamert op het feit dat er zorgvuldig en kritisch is gekeken naar budgetten en subsidieregelingen: “We hebben gesneden zonder de burger echt pijn te doen. Het maatschappelijk rendement heeft daarin een grote rol gespeeld. De gemeente en haar ambtenaren hebben hard gewerkt, waardoor we uiteindelijk ook een investering voor veertig jaar kunnen doen.” Daarmee doelt De Graaf op het vernieuwen van scholen en sportaccommodaties in Zuidlaren: “In Yde en Zeijen hebben we prachtige multifunctionele centra gebouwd, in Eelde-Paterswolde hebben ze een dubbele sporthal, de sportvelden liggen er goed bij en de scholen hebben in praktisch elke kern een upgrade gehad, zodat ze nog jaren vooruit kunnen. Ik denk dat de inwoners zich dat prima realiseren. Bovendien hebben we nog steeds het laagste OZB-tarief van de provincie Drenthe. Het had ook anders gekund, zoals in Hoogeveen waar de OZB met 28% is verhoogd. Dat doen wij niet, want dan zou het sociale gezicht van deze begroting verloren gaan. Nu is dat niet het geval en durf ik deze begroting zonder zorgen te presenteren.” Dat verklaart de brede glimlach.