"Geld mag geen rol spelen als mensen om hulp schreeuwen"

VRIES – Wethouder Martin Kremers heeft maandag samen met OGGZ-voorzitter Magda Rozenveld het convenant ondertekend, waarbij negen organisaties betrokken zijn. Het netwerk heeft als doel om mensen te helpen die volgens de omgeving zorg nodig hebben.

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) is al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw een verantwoordelijkheidsgebied voor gemeenten, destijds beschreven in de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV), die sinds 2008 is opgegaan in de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Vanaf 2007 is de OGGZ opgenomen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het OGGZ-netwerk bestaat uit GGD Drenthe, GGZ Drenthe, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), Promens Care, politie, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMVV), Sociale Dienst, woningcorporaties en Gemeente Tynaarlo. "Ik ben blij met dit netwerk", meent Kremers. Uiteraard kan Martin Kremers niet om de economische situatie heen. Regelingen die kunnen veranderen. "Maar het is te gemakkelijk om te stellen dat er daardoor extra problemen ontstaan. We moeten het juist voorkomen. Daarbij wil ik het woord geld niet horen. Geld mag nooit de reden zijn als er hulp nodig is. Het gaat om ‘multiproblemen’. Het treft ook de omgeving. Bijvoorbeeld als het een puinhoop is bij een woning en de buren last hebben van kakkerlakken".

"Alle meldingen komen binnen bij GGZ Drenthe binnen", legt Rozenveld uit. "Als het om Tynaarlo gaat komen ze bij mij terecht. En dan ga ik erop af en bepaal welke partijen ik inschakel. Afhankelijk wat er speelt. Huisuitzettingen, daklozen, verslaving. Of dit niet meer voor grote steden geldt? De gevallen zijn verschillend. Mensen zijn vaak moeilijk te vinden. Iemand die jarenlang alleen in een boerderij verpietert en niemand die het weet. Het gaat in de afgelopen jaren om een dertig gevallen in de gemeente Tynaarlo". Tynaarlo is een van de laatste gemeenten in Drenthe waarbij deze vorm van samenwerking concreet wordt vastgelegd. "Waarom zo laat? In Tynaarlo waren al veel dingen goed geregeld. Door een andere manier van werken hopen we sneller resultaat te krijgen", verklaart Rozenveld. Kremers: Het is goed dat er een netwerk georganiseerd is. Een stukje structuur ontbrak. Het is om te voorkomen dat deze mensen niet tussen wal en schip raken. Ze mijden vaak zorg of krijgen verkeerde zorg. De juiste hulp en op tijd, daar gaat het om.. Het convenant zorgt voor effectievere hulpverlening. Er zijn veel gevallen van dreigende huisuitzetting, waarbij de woningstichting betrokken is. En als dan bekend is dat het om een verslaafde gaat heb je al een netwerk. Het doel is dat een persoon daarover dan de regie krijgt. Hulpinstanties kennen ook vaak verschillende registratiesystemen. Het is beter voor het dossier dat dit centraal geregeld is. Er zijn veel hulpverleners actief. Dat koppelen we aan samenwerking. In het convenant (slechts twee pagina’s tellend) is vastgelegd dat netwerkleden de kennis moeten delen en moeten samenwerken. En te zoeken in de mogelijkheden. Want: deze mensen komen niet op het spreekuur van de dokter". OGGZ convenant