“Aandelen vliegveld horen bij provinciale overheden en het bedrijfsleven, niet bij gemeenten”

EELDE – Onlangs werd bekend dat na de gemeente Groningen, ook de gemeente Assen van haar aandelen in Groningen Airport Eelde af wil. Na de zomer zullen de aandelen (10%) aangeboden worden aan de overige aandeelhouders, respectievelijk Provincie Drenthe (30%), Provincie Groningen (30%), Stichting FB Oranjewoud (26%) en de gemeente Tynaarlo (4%). FB Oranjewoud zou naar verwachting geen interesse hebben, maar niets blijkt echter minder waar. “Wij zeggen geen ja en wij zeggen geen nee. Tijdens de bestuursvergadering van donderdag 2 juli stond het bij ons op de agenda, maar we hebben besloten een besluit over eventuele overname van Asser aandelen uit te stellen. We willen eerst met de overige aandeelhouders overleggen”, laat Jorrit Volkers, voorzitter van FB Oranjewoud, aan de Krant van Tynaarlo weten.

Diezelfde Volkers heeft eerder in deze krant aangegeven dat het de nieuwe aandeelhouder louter om een stoel aan tafel gaat: “Dat deze aandelentransactie met 26% van de aandelen gemoeid gaat, is om het even. Dat had ook met een ander percentage gekund.” Daar lijkt hij nu dus op terug te komen: “Ik zeg niet dat we ze overnemen, maar ik zeg ook niet dat we ze niet overnemen. Wij hebben ons daarover gebogen op de bestuursvergadering van 2 juli, maar willen dus eerst nog in overleg met de andere partijen”, verklaart de voorzitter. Dat overleg zal na de zomer waarschijnlijk plaatsvinden. “Als de provincies ze willen overnemen, dan is dat prima en gaan wij niet in de weg zitten. Het is, heel simpel, een principebesluit. De aandelen moeten toch ergens naartoe. Als niemand ze wil, dan mogen ze de aandelen gerust bij ons plaatsen.”

Daarbij laat hij wel doorschemeren dat de aandelen van Groningen Airport Eelde volgens Oranjewoud niet bij een gemeente behoort: “Wij zijn van mening dat de aandelen van een luchthaven in handen moeten zijn van provinciale overheden en het bedrijfsleven. Daar is voor een gemeente geen plaats.” Als er voor het eerst contact wordt gelegd met Volkers over de eventueel overname van de aandelen van de Drentse hoofdstad, is het nieuws nog vers: “Voor ons is het nieuws net zo vers als voor jullie. Wij gaan rustig kijken wat er op ons afkomt. Het staat niet in de brand. Pas na de bestuursvergadering van 2 juli kan ik iets zeggen over de standpunten ten opzichte van een eventuele overname van de Asser aandelen. Tot die tijd beraden wij ons over onze positie.” Die bestuursvergadering heeft dus geen standpunt opgeleverd laat Volkers telefonisch weten op de maandagmiddag.

Op de vraag hoe de eerste aandeelhoudersvergadering, die heeft plaatsgevonden op 15 juni jl., is verlopen is Volkers kort: “Er hing een goede sfeer.” Dat beaamt wethouder Hanneke Wiersema, die namens de gemeente Tynaarlo aanwezig is geweest bij de aandeelhoudersvergadering: “Heel bijzonder om te zien hoe dat gaat.” Zij geeft aan dat de gemeente Tynaarlo ook nog weinig kan zeggen over hun positie ten opzichte van een eventuele aandelenovername: “Dat zal in goed overleg moeten met de gemeenteraad. Daar kan ik nu nog niets over zeggen.”

Jurryt Vellinga van Leefbaar Tynaarlo is uiterst verwonderd over de vermeende interesse van FB Oranjewoud in Asser aandelen: “Ze hebben een nobel streven met hun schetsen van kansen voor het vliegveld, maar hier snap ik niets van. Als het hen alleen gaat om het inbrengen van kennis en kunde, waarom zouden ze dan in vredesnaam deze aandelen ook willen hebben? De gemeente Tynaarlo moet als de brandweer de aandelen van Assen overnemen.” Het gaat volgens de fractievoorzitter om grip houden: “Ik zou het een groot succes vinden als wij als gemeente Tynaarlo die 10% van Assen kunnen overnemen, dan houd je grip op de situatie namelijk en dat is ons inziens essentieel in dit geval.” Het vliegveld is volgens Vellinga van belang voor de inwoners van de gemeente Tynaarlo: “Het leeft onder onze inwoners. Het is heel belangrijk wat er gaat gebeuren met het vliegveld. Daar maak ik me oprecht zorgen over als Oranjewoud de aandelen van Assen overneemt. Zij worden dan met 36% grootaandeelhouder en dat moeten we zien te voorkomen.” De scenario’s die worden geschetst voor het vliegveld spelen daarin een belangrijke rol volgens de nieuwbakken fractievoorzitter: “Als een private partij daarover een grote stem heeft, dan is de kans groter dat dit nadelig voor onze inwoners gaat uitpakken. Daarom zijn wij van mening dat wij als gemeente een vinger in de pap moeten houden en het liefst een zo dik mogelijke.”