REGIO – Onder leiding van een natuur & landschapgids kan worden deelgenomen aan een winterwandeling (8 januari, 14.00 uur) door het schitterende Beekdallandschap Drentsche Aa tussen Oudemolen en Anloo. Het natuurgebied bestaat grotendeels uit meanderende beken, bossen, heidevelden en stuifduinen. De wandeling gaat door een relatief onbekend deel van het Beekdallandschap en onderweg wordt in het kort uitleg gegeven over  het gebied, zoals het ontstaan, het beheer en de flora en fauna. Vanwege het kwetsbare karakter van het natuurgebied is de wandeling beperkt tot een maximum aantal deelnemers. Daarom is opgave vooraf nodig. Honden mogen niet mee. Tip: draag stevig, waterdicht schoeisel. De start is aan de Hoofdweg 118 in Oudemolen.