DONDEREN – De verkoop van de bouwkavels (2-onder-1 kap en vrijstaand) in het uitbreidingsplan aan de Meulenkampsweg in Donderen verloopt, mede door de huidige economische omstandigheden, niet zoals verwacht. Zowel de gemeente Tynaarlo als de Belangenvereniging Donderen is van mening dat dit een ongewenste situatie is. Onlangs heeft de Belangenvereniging Donderen daarom overleg gehad met de gemeente en een vertegenwoordiger van VDM Woningbouw om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de verkoop van kavels in welke vorm dan ook aantrekkelijk te maken voor potentiële kopers. Tijdens het eerste overleg is onder andere de mogelijkheid voor de bouw van starterswoningen ter sprake gekomen omdat er wellicht meer behoefte is aan kleinere kavels met betaalbare woningen voor beginners op de woningmarkt.

De Belangenvereniging zal daarom gaan inventariseren of er in Donderen en directe omgeving belangstelling is voor starterswoningen. Een voorbeeld van een dergelijk concept is te vinden op de website www.timmhuis.nl.

De komende periode zal de Belangenvereniging Donderen in samenwerking met de gemeente onderzoeken welke opties er zijn om de verkoop weer op gang te brengen.

Belangstellenden voor een starterswoning in Donderen kunnen dit doorgeven aan het secretariaat van de Belangenvereniging. Dit kan via mail, secretariaat@donderen.nl of per post, Secretariaat BVD, Dorpsweg 6 in Donderen.