TYNAARLO – Tijdens de afgelopen winterperiode zijn bij de ijsbaan in Tynaarlo de eerste vijf (van 10) nieuwe lichtmasten met Ledverlichting geplaatst. Dit project is tot stand gekomen dankzij een bijdrage van de Rabobank en Dorpsbelangen Tynaarlo, veel inzet van vrijwilligers en de medewerking van Pit Technische Dienstverlening en smiLED BV uit Tynaarlo.

De oude lichtmasten rond de ijsbaan waren te laag en de lampen gaven niet genoeg licht en gebruikten veel energie. De nieuwe lampen nu makkelijk van de masten te halen doordat deze te kantelen zijn. Hiermee zet het bestuur in op verduurzaming van haar activiteiten. Dit alles werd mogelijk door het technische inzicht en noeste arbeid van Joop Doek, Tieme Oeben en Jans Timmer. Zij hebben veel vrije tijd besteed aan las- en maakwerk in de werkplaats van Pit-Tech in Tynaarlo. Tjasse Pit stelde zijn werkplaats en gereedschap hiervoor kosteloos beschikbaar.

Tijdens de 4 fantastische ijsdagen van het afgelopen seizoen kreeg het bestuur van dorpsbewoners veel positieve reacties op de nieuwe Ledverlichting. Ook is er alom waardering voor het beheer rond de ijsbaan. Het gebied is hierdoor aantrekkelijk geworden voor wandelaars, joggers en vissers. Om iedereen te bedanken die geholpen heeft bij het realiseren van de nieuwe verlichting, voor de hulp tijdens de ijsdagen en bij het beheer van het terrein, heeft het bestuur alle betrokkenen uitgenodigd om samen op de foto te gaan. Onder het genot van een hapje en een drankje werd vervolgens het afgelopen seizoen geëvalueerd, en werden er natuurlijk nieuwe plannen gesmeed!

Er is bijvoorbeeld samenwerking gezocht met de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe en de Visvereniging Vries Tynaarlo, om de steigers te renoveren en uit te breiden zodat ook in de zomer er activiteiten zullen zijn rondom de ijsbaan en het Ieshokkie. Ook houdt de ijsvereniging zich bezig met het aanliggende bewonerspark. Met name het verdwenen maai- en wandelpad langs de baan is de vereniging een doorn in het oog. In samenwerking met Dorpsbelangen Tynaarlo wordt geprobeerd om dit pad weer te realiseren zoals voor de sanering was beloofd. Met de onlangs verleende goedkeuring van NS en de provincie lijkt de realisering van dit project weer een stapje dichterbij te komen. Ook hierbij hoopt de ijsvereniging weer een beroep te kunnen doen op de waardevolle ondersteuning van veel vrijwilligers!