ZUIDLAREN – De traditie van Raad van de Ouderen om eens per jaar een middag voor alle 55+ ers in de gemeente te organiseren was ook dit jaar een groot succes .In het Sprookjeshof genoot een flink aantal bezoekers van het optreden van het duo ‘Jannetje en Dubbel’, dat gekleed in kostuums van het vroegere eiland Schokland op een boeiende wijze door middel van liedjes en verhalen een terugblik in het verleden bood. Deze broer en zus uit een gezin van 12 kinderen, brachten aan de hand van verhalen van hun opa , die de laatste visser was, het wel en wee van dit verloren gegane eiland in de toenmalige Zuiderzee tot leven. Men woonde in houten huisjes zonder enig comfort zelfs geen water. De behoeftes deed men achter de dijk. In 1559 gaf koning Willem lll opdracht het eiland vóór 1 januari te verlaten mede doordat de zee steeds meer land overspoelde. De meeste bewoners vestigden zich in andere vissersplaatsen maar 3 gezinnen hielden stand. Na de pauze werd er verteld over geloofszaken. Door de reformatie kwam ook het hervormde geloof op het eiland en ontstonden er zogenaamde ‘gespikkelde’ huwelijken. Er wordt momenteel naar gestreefd rond het kerkje in Ens waarin de originele klokken van Schokland hangen, weer iets van het oude Schokland terug te brengen.

De voorstelling eindigde met het zingen van het eigen ‘Onze Vader van Schokland’ , waarna bestuurslid mevrouw Alewijnse namens het enthousiaste publiek de “Skokkers” bedankte en hun een Zuidlaarder bol aanbood voor onderweg.Raad voor Ouderen