Henk Middendorp pleit voor proactief beleid in ouderenhuisvesting

EELDE – Henk Middendorp, fractievoorzitter CDA van de gemeente Tynaarlo, wijst naar het verpauperde gebouw achter hem. Het is de voormalige Bladergroenschool die inmiddels zo’n vier jaar niet meer in die hoedanigheid in gebruik is. “Er staan nu al zo’n 250 mensen te trappelen om op deze plek te wonen.” Hij roept het College van B&W op nu proactief te handelen.

In het hof van Paterswolde ligt een plan voor een zogenaamd Knarrenhof, in dit specifiek geval voor 55-plussers. Toch moet Middendorp helaas constateren dat de plannen stagneren. “En dat, terwijl de woningmarkt muurvast zit. In de hele gemeente staan slechts tientallen woningen te koop en gaan twee-onder-een-kappers voor een half miljoen weg. We wachten met z’n allen op woningen, zo ook ikzelf met m’n gezin, alleen hebben de mensen die er nu wonen geen perspectief. Ze kunnen geen kant op.” Middendorp stelt dat er op deze plek alleen al 26 units kunnen worden neergezet. “Gewoon leuke grondgebonden woningen met een klein tuintje erbij.” Daardoor komen er veel huizen vrij en zal de gewenste doorstroming op gang komen. Middendorp verwijt het College van B&W dat zij hierin reactief is. Het bevreemdt Middendorp dat het College in schriftelijke reacties voortdurend met argumenten komt waardoor het langer duurt. “Spreek je nu eens uit en zet je samen met ambtenaren en initiatiefnemers in op het Knarrenhof.” Het frustreert hem bovendien enorm dat het College wil onderzoeken in hoeverre ouderenhuisvesting noodzakelijk is. “We zijn toch niet gek? Het is toch duidelijk dat de vergrijzing eraan zit te komen?” Wat bovendien prikkelde in de schriftelijke reactie dat er werd gesproken over en-ke-le geïnteresseerden. “Er zitten nota bene 250 mensen in de initiatiefgroep, dat is gewoon 5% van het dorp.”

Naast de locatie het Hof van Paterswolde heeft de gemeente ook ‘t Punthoes en De Kooi als locaties aangewezen voor dergelijke woningbouw. Ook in de nieuwe wijk Vries-Zuid worden drie plekken gereserveerd voor bijzondere woonvormen. En op de locatie van de voormalige Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren zal een grote woonwijk worden gebouwd. “Het zijn allemaal prima locaties voor hofjes specifiek voor ouderen, maar ook in combinatie met jongeren.” Middendorp gelooft heilig in het samenbindende principe van dergelijk hofjes waarin ‘noaberschap’, het zorgen voor elkaar, voorop staat. We dienen ons in te zetten om zelfstandig wonen zo lang mogelijk te organiseren. Dat kan ook niet anders. Het is de enige manier om de vergrijzing voor de samenleving betaalbaar te houden. De overheid hoeft niet alles voor ons te regelen, dat moeten we samendoen. Maar om zover te komen is het College van B&W nu aan zet.