VRIES – Een nieuw ‘Liedboek voor de Kerken’ verschijnt op 23 mei aanstaande. Om daaraan regionaal en lokaal aandacht te besteden worden een tweetal introductie avonden georganiseerd in Assen en in Vries. Er wordt gezongen uit een muziekbundeltje waarin veertig liederen zijn opgenomen die in het uit te komen liedboek staan en verkrijgbaar is voor één euro . Met medewerking van de cantorij van de Protestantse Gemeente te Vries en onder leiding van Mattijs de Vreugd en de organisten Henk de Vries (Assen) en Luuk Tuinder (Vries). Er wordt veel gezongen. De toegang tot deze avond is gratis. 25 april, in de Dorpskerk te Vries, aanvang 20.00 uur