VRIES – Het college maakt zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs in de gemeente Tynaarlo.

De Stichting Openbaar Onderwijs kent op dit moment drie zwakke scholen. Voor het college is dit reden tot zorg en ook reden om met intensiever toezicht nadrukkelijker de vinger aan de pols te houden. Temeer omdat uit inspectierapporten blijkt, maar ook uit gevoerde gesprekken, dat er mogelijk nog meer scholen in de gevarenzone verkeren. Ook de gemeenteraad heeft om intensiever toezicht verzocht. B en W hebben voor de raad een memo opgesteld waarin de actuele situatie en de bijbehorende risico’s van de ontwikkelingen bij stichting Baasis worden geschetst. Ook ontvangt

de raad een notitie ‘Toezicht gemeenteraad Tynaarlo – openbaar onderwijs Tynaarlo’ waarin staat welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden de raad heeft. De stichting Baasis heeft een brief ontvangen van het college. Daarin vraagt het collegeom actieve informatieverstrekking over de voortgang van de ingezette verbeteracties. B en W willen voor 1 december een reactie van de stichting Baasis.