DONDEREN – Zorglandgoed Donderen is begin deze week van start gegaan op de locatie waar Hoeve Loevestein tot voor kort was gevestigd. Zaterdag 1 oktober in het afgelopen jaar stopten de activiteiten van de zorgboerderij in Donderen. Op dat moment leek een overname nog ver weg, maar met de komst van Zorglandgoed Donderen staat er inmiddels weer een nieuw punt aan de horizon.

De locatie voor ouderenzorg, waar de deuren maandag werden geopend, kreeg een grondige opknapbeurt en moet onderdak bieden aan mensen die langdurige zorg nodig hebben. Zorglandgoed Donderen valt onder de landelijke organisatie De Zorg van toen. De Zorg van toen-algemeen directeur Hans Zethoven ziet de toekomst vanaf de nieuwe locatie met vertrouwen tegemoet. ‘We maken ons hier sterk voor ouderen die eigenlijk te goed zijn om in het ziekenhuis te blijven, maar te slecht om terug te keren in de thuissituatie. Daar is ons zorgteam volledig op ingericht met 24/7 zorgverlening.’ Voor het personeel dat in het laatste kwartaal ontslagen werd bij Hoeve Loevestein is er ook een oplossing legt Zethoven uit. ‘We hadden ze niet willen laten vallen, maar we hadden de zaak net niet op tijd op de rails om ze in dienst te houden. Ondertussen hebben we het team wel weer voor een deel bij elkaar, aangevuld met nieuwe medewerkers. Met deze mensen gaan we hier de zorg voor 18 bewoners op korte termijn weer op het juiste niveau krijgen.’

Plannen voor de toekomst heeft Zorglandgoed Donderen ook in de vorm van mantelzorgwoningen, maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek. ‘We zijn hier pas begonnen, maar hebben inderdaad plannen om hier op termijn nieuwe initiatieven te starten. Het realiseren van mantelzorgwoningen is daarvan een voorbeeld, maar we willen ook de omgeving meer betrekken bij onze organisatie door te investeren in de regio. Het heeft alleen even tijd nodig, maar we onderzoeken samen met de gemeente bijvoorbeeld wat haalbaar is en binnen welke termijn. Het leveren van kwaliteit moet hoe dan ook als een rode draad door onze dienstverlening lopen.’ Zethoven heeft een duidelijke visie aan welke voorwaarden goede zorg dient te voldoen. ‘De zorg in Nederland moet weer over mensen gaan. Geld volgt de mens en niet andersom. Sinds mijn zestiende loop ik al in ‘de zorg’ rond. Ik ben begonnen aan het bed en ik ben door mijn tomeloze energie en gedrevenheid in 2012 gestart als zelfstandig zorgondernemer. Ik ben de laatste jaren werkzaam in een coachende en leidinggevende rol en zorg daarbij voor autonomie, feedforward, sociale steun en coaching. Door middel van doelgericht werken en veel kennis vergaren probeer ik de kwaliteit van mensgerichte warme zorg te laten zien in mijn ondernemersactiviteiten. Warme zorg staat bij mij hoog in het vaandel, waarbij de cliënt centraal staat. Vooral de oudere mens steelt mijn hart.’

Zorgorganisatie De Zorg van toen maakt een sterke ontwikkeling door. Met vier locaties in Nederland waarvan eentje in Donderen en nog een viertal locaties die in de loop van dit jaar worden geopend, is er in Donderen weer een voorziening waar de cliënt centraal staat. Neem voor meer informatie een kijkje op www.dezorgvantoen.nl. Dit is ook de plek waar nieuwe bewoners zich kunnen aanmelden.