"Er is hier een crisissituatie"

VRIES – In de turnhal van sporthal De Kamp hield de gymnastiekafdeling van VAKO weer het Zwarte Pieten-gym. Bedoeld voor kleine en grote Zwarte Pieten. Kinderen die normaal woensdag en vrijdag gym hebben mochten vorige woensdag met zijn allen zich uitleven in de turnhal. Kinderen bleken niet bang voor de Zwarte Pieten, die zelf ook baat hebben bij het gymen. "Ze waren al zo actief bezig, dat ze niet merkten dat er ook Zwarte Pieten waren", zag een van de vele ouders op de tribune. De kleintjes beten het spits af. Er waren tal van turntoestellen, speciaal klaargemaakt voor het sinterklaasgebeuren. Zo moesten kinderen zakjes in een korf gooien, oftewel pakjes in de schoorsteen. Verder was er touwslingeren, springen, tegen een ‘muur’ oplopen en ook de evenwichtsbalk was in het parcours opgenomen. Bij de ‘Valkuil’ was er paniek in de tent. "Er is hier een crisissituatie", schreeuwde een Zwarte Piet. Niet de euro, maar het springen van de hoge ‘Valkuil’ bleek voor een enkeling eng. Nadat een hulppiet zich naar dit toestel begaf en het kind gerust stelde dat de ondergrond geen betonblokken waren maar schuimblokken werd alsnog gesprongen. Pieten bleken nogal opschepperig. Over het touwslingeren bijvoorbeeld: "alsof ik vloog". Na de inspanning kregen kinderen hun verdiende Pietendiploma. "En als Sinterklaas jarig is krijgen jullie altijd een cadeautje", werd verteld in de kring. Waarop een stoute Piet er vandoor ging met de zak met cadeautjes. Deze Zwarte Piet wilde de cadeautjes voor zich zelf houden. En daar waren de jonge kinderen het niet mee eens en zetten massaal de achtervolging in. De Zwarte Piet werd in de kraag gegrepen. Vervolgens was het de beurt aan de ouders, die moesten zingen. Twee Pieten deden het voor, om de ouders aan te sporen. Maar nadat hen werd meegedeeld dat ze dan geen cadeautjes krijgen werd alsnog meegezongen met ‘Dag Sinterklaasje’.VAKO Gymnastiek met Pieten