EELDE – De bouw van het zonnepark op Groningen Airport Eelde loopt voorspoedig. Inmiddels zijn er bijna 30.000 zonnepanelen geplaatst tussen de start- en taxibaan en het platform. Daarmee zijn bijna de helft van de zonnepanelen van dit unieke project geïnstalleerd.

Het unieke zonnepark wordt op dit moment gerealiseerd op het middenterrein van Groningen Airport Eelde, tussen de start- en taxibaan en het platform, door partner GroenLeven. Dit is het eerste zonnepark ter wereld dat op deze manier op een internationale gecontroleerde luchthaven wordt aangelegd. De ruimte op een luchthaventerrein leent zich goed voor de aanleg van een duurzame energiebron, maar de veiligheidseisen op een luchthaven stellen vergaande en specifieke voorwaarden aan de realisering. Onderdeel daarvan is dat het zonnepark is opgedeeld in drie realisatievelden. Veld B en C zijn nu voorzien van zonnepanelen. “Mede dankzij de juiste voorbereiding loopt de realisering van het zonnepark volledig volgens schema”, stelt Onno de Jong, Airport Manager van GAE. “Ondanks de specifieke veiligheidseisen, zoals twee transportmogelijkheden per dag om het bouwterrein te betreden, gaat de bouw vliegensvlug. Zowel passagiers, medewerkers als het vliegverkeer hebben tot dusver geen enkele hinder ondervonden. Wij zijn trots op het resultaat tot zover’’.

Iris de Boer, projectleider GroenLeven: ‘”Velden B en C zijn gereed, daarmee zitten we alweer bijna op de helft van de realisatie van het zonnepark. Dit komt door de vlekkeloze samenwerking met Groningen Airport Eelde. Heldere communicatie en de juiste voorbereiding zijn daarbij de succesfactoren. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat het unieke zonnepark goed en veilig wordt gerealiseerd”. Op het middenterrein van Groningen Airport Eelde worden, tussen de start- en taxibaan en het platform, totaal 63.196 zonnepanelen geplaatst. Met de opbrengst kunnen op jaarbasis ongeveer 6.200 huishoudens van groene stroom worden voorzien. De verwachting is dat het zonnepark in november dit jaar gereed is.