VRIES – Na een goed gesprek tussen college en coalitiepartijen is er besloten toch door te gaan met de huidige coalitie. Ook wethouder René Kraaijenbrink blijft in het zadel. Spannend was het nog wel degelijk. Allereerst twijfelde Kraaijenbrink over het al dan niet aanwezige vertrouwen van de coalitiepartners. D66 en CDA steunden dinsdagavond nog een motie van afkeuring tegen de wethouder. Blijkbaar is er tijdens het gesprek van woensdagmiddag genoeg vertrouwen uitgesproken om aan te blijven. In de wandelgangen van het gemeentehuis werd zelfs al gesproken dat de stekker uit de coalitie zou gaan. Maar niets bleek minder waar. ‘Zij dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.’ Volgens CDA fractievoorzitter Henk Middendorp gaat de coalitie met alle vertrouwen door. John Franke van Leefbaar Tynaarlo zegt in een reactie tegen Dagblad van het Noorden: Ik snap dat René wat verdrietig was, maar hij hoefde niet overgehaald te worden om aan te blijven.’ Het bleef dus bij een waarschuwing van de zijde van D66 en CDA. Kraaijenbrink is zich er ook terdege van bewust dat hij dit dossier niet handig heeft aangepakt. Diverse betrokkenen waren nog niet bereikbaar voor commentaar.

In de volgende editie van De Krant van Tynaarlo een reconstructie van twee bewogen dagen.