VRIES – De gemeente Tynaarlo werkt constructief mee aan een oplossing voor de vluchtelingen die in Ter Apel vele nachten in de buitenlucht moesten slapen. Met het hoge tempo waarmee de beslissing viel om vluchtelingen binnen de gemeentegrenzen op te nemen, laat de gemeente de gangbare procedures los. De menselijke maat moet volgens burgemeester Marcel Thijsen zo snel mogelijk terug.

De ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op en daarom is het zaak om snel in oplossingen te denken vertelt Thijsen die zich samen met Jelbrich Peters (PvdA) en Miguel Ririhena (GroenLinks) sterk maakt voor het juiste alternatief.

. ‘Dit is ongelooflijk gevoelige materie waarover heel snel misverstanden, irritaties en hoog oplopende emoties ontstaan en daarom is het van groot belang dat er snel een oplossing komt. Die hebben wij gevonden door mensen op te vangen in de Laarkerk in Zuidlaren. Wij hebben een lange relatie met de vluchtelingenorganisatie INLIA die in Nederland actief is namens de kerken. INLIA heeft bij ons ook de tussenvoorziening opgezet en vijf jaar begeleidt. We hebben daarvoor de statushouders uit asielzoekerscentra gehaald en die in de tussenvoorziening gezet, waarbij INLIA er door middel van begeleiding voor heeft gezorgd dat 90 procent van de mensen na vier jaar vast werk heeft, terwijl het blij vluchtelingen normaal gesproken andersom is. Voor mij is dit een bewijs dat de aanpak van INLIA werkt vanuit mijn optiek van integratie. In mijn beleving moeten mensen zich in de eerste plaats vooral ook thuis voelen op de plek waar ze wonen.’

De wegen die aanvankelijk naar een oplossing moesten leiden kregen onlangs een andere wending. Dat werd voor de gemeente Tynaarlo reden om in te grijpen legt Thijsen uit. ‘Ik heb van het Rijk en de Provincie veel berichten ontvangen dat het zou worden opgelost zou worden, maar dat werd het niet. INLIA heeft daardoor aangegeven dat het veel te lang liep en dat er een eind moest komen aan de slechte leefomstandigheden. Vanuit INLIA werd dan ook de vraag gesteld of we iets wilden doen en daar hebben wij als college geen nee tegen gezegd. Wij weten dat er heel veel mensen zijn die moeite hebben met het asielbeleid in Nederland, maar ik heb ook heel veel mensen gesproken die vinden dat er een eind moet komen aan de erbarmelijke omstandigheden waaronder de vluchtelingen moeten leven. Dit leidde ertoe dat ik op zondag 28 augustus om 17.00 uur werd gebeld met de mededeling dat er om 20.00 uur 35 asielzoekers in de Laarkerk in Zuidlaren terecht zouden komen. Ik kan begrijpen dat mensen zich overvallen voelen, maar het hoofddoel was in eerste instantie er voor zorgen dat er na het weekend niemand buiten zou moeten slapen. Maandag kreeg ik het bericht dat er ook acht mensen in de kerk in Vries zouden arriveren. Het gaat allemaal heel snel, vandaar dat we procedures los hebben moeten laten, maar wij vinden dat de crisis in Ter Apel opgelost moet worden. Voor niemand in Nederland is het normaal dat je buiten moet slapen met hartproblemen en het langdurig moet stellen zonder insuline als je daar van afhankelijk bent. Kinderen horen ’s nachts al helemaal niet buiten te zijn. De problemen die hier spelen zijn het gevolg van de bureaucratie, want waar je voorheen in drie dagen een aanvraag kon doen, duurt het nu vijftien dagen.’

Thijsen ziet wel degelijk een punt aan de horizon, maar het proces heeft tijd nodig. Concrete plannen liggen er ondertussen al wel. ‘Op de middellange termijn gaan we zorgen voor meer structurelere plaatsen. Dus niet in kerken, maar in rijksgebouwen of hotels. Daar lopen de onderhandelingen nu over en daar hebben we gelukkig iets meer tijd voor. Ook dat is kleinschalige opvang, maar ook daar zal de menselijke maat volledig van kracht zijn. Op de lange termijn hebben we twee plannen. De Bladergroenschool gaat gewoon dicht conform afspraak, maar als die dichtgaat willen we daar een permanente AZC voor in de plaats hebben, waarmee we op kleinschalige wijze opvang kunnen realiseren. Daar hebben we anderhalf jaar de tijd voor, omdat de Bladergroenschool dan pas sluit. Tegelijkertijd hebben we iets nieuws besloten op het braakliggend terrein van de Prins Bernardhoeve waar het college het voornemen heeft om 80 tot 100 noodwoningen te bouwen. Voor mensen uit de gemeente Tynaarlo die op zoek zijn, voor mensen uit de Oekraïne en voor statushouders en asielzoekers. De regering kan wel zeggen dat we 20.000 extra woningen willen, maar we kunnen ook blijven zeggen dat we altijd mooi weer en gratis bier willen, maar dat is niet de realiteit. De situatie die in Zuidlaren gaat veranderen is tijdelijk en als de vergunningen rond zijn zullen daar permanente woningen voor in de plaats komen om de crisis op de woningmarkt ook iets definitiever op te lossen.’

Thijsen realiseert zich dat er nog een lange weg te gaan is, maar over integratie schenkt hij klare wijn. ‘Ik word overspoeld met berichten van mensen die het helemaal niks vinden, maar ik kan je zeggen dat wij het beleid van de Nederlandse regering ook helemaal niks vinden. Het enige resultaat van het Nederlandse beleid is dat het draagvlak voor asielzoekers afneemt en volgens mij is dat niet de kant die we op moeten gaan in Nederland. Daar nemen wij als college afstand van, want als je mensen wilt laten slagen in Nederland, dan moet je ze niet met het ene been in het land van herkomst laten staan en het andere been in Nederland. Wij accepteren het dus ook niet dat mensen in een buurgemeente buiten moeten slapen.’