EELDE – Het lijkt een gebed zonder end, de invulling van locatie Doedens te Eelde. Het college van B&W, vertegenwoordigd door wethouder René Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo), is voornemens de opdracht van de raad uit 2015 uit te gaan voeren. Echter het plan om 34 appartementen te bouwen in het hart van Eelde staat wederom op losse schroeven. Meerdere fracties van de raad trekken het huidige plan in twijfel. Ook een merendeel van de bewoners ziet de bouw van appartementen niet zitten. Zij voelen zich niet gehoord. ‘Dit trekt de ziel uit het dorp, het moet een plek zijn om te ontmoeten, niet dit,’ reageert Richard Aeilkema van Dorpsklanken.

Volgens wethouder Kraaijenbrink houdt het college zich gewoon aan de opdracht die ooit door de raad is opgesteld. Uiteraard een andere raad, maar de opdracht ligt er. ‘Dat moet ik uitvoeren, dat is goed bestuur,’ vertelt Kraaijenbrink. ‘Maar na gisteren blijkt het nog geen gelopen race.’ Fractievoorzitter Henk Middendorp (CDA) vindt dat het wellicht tijd is voor een ander plan: ‘De tijden zijn veranderd, noem het voortschrijdend inzicht. Het complex is in het huidige plan te groot, te massaal en heeft het geen respect voor monumentale panden in de omgeving.’

‘Feitelijk wijkt de wethouder ook af van zijn opdracht. Daar staan 25 appartementen in,’ beargumenteert Aeilkema. ‘Hij hoort toch de ruis in de samenleving? Daar moet hij dan toch wat mee?’ De dorpsbewoners vragen zich af of dit plan er niet doorgedrukt moet worden. De inzichten zijn veranderd, de meningen verschillend en daarmee moet de visie bijgesteld. Dus het moet terug naar de raad, vindt Aeilkema. Fractievoorzitter Gezinus Pieters, zelf vastgoedondernemer beaamt dat er nieuwe inzichten zijn, maar vindt ook dat het plan, zoals die er ligt, toch maar doorgang moet vinden.

Middendorp vraagt zich af of er wel naar Eelde is gekeken. De CDA-fractie ziet geen reden meer om een appartementencomplex te bouwen van drie lagen in een intiem centrum. Middendorp: ‘Wat het CDA betreft drukken wij in Eelde op de pauzeknop en pleiten wij voor een brede heroverweging.’ Volgens Aeilkema wil Eelde een plek voor ontmoeting. Met sociale huurwoningen voor jongeren, detailhandel, een dorpshuis. Een bruisend hart. Daar ligt tevens een gevoelig punt. De provincie heeft ooit subsidie verleend voor deze locatie met als voorwaarde dat er geen vele vierkante meters detailhandel mag komen. Kraaijenbrink: ‘Als wij er wel detailhandel gaan plannen, is de kans aanwezig dat de provincie de subsidie terug eist. Dan zijn wij verder van huis.’ Middendorp denkt niet dat dit een groot probleem hoeft te worden: ‘Nee, dat denk ik niet. Ook de provincie gaat met zijn tijd mee. Stel wij plannen daar niet meer dan 1500 m2 detailhandel, dan zie ik geen beren op de weg.’

De gemoederen liepen tijdens de raadsvergadering van 8 juni hoog op. Aeilkema betichtte de wethouder van jokkebrokken omtrent het al dan niet nodig zijn van een beeld- en kwaliteitsplan. De wethouder vatte het persoonlijk op. Volgens Aeilkema was dat niet nodig: ‘Je moet als wethouder alleen niet liegen.’ Dinsdag 15 juni wordt de tweede termijn behandeld. Kraaijenbrink: ‘Er zijn naar mijn mening twee mogelijkheden, of ik voer de eerdere opdracht uit, of de raad geeft mij een nieuwe opdracht.’

De vergadering van 8 juni werd geschorst. Op dinsdagavond 15 juni wordt de vergadering en specifiek dit onderwerp vervolgd.