ZUIDLAREN – Afgelopen woensdag werd de Sport- en Beweegtuin, gelegen op het terrein van woonzorgcentrum Mozaiek, officieel geopend. De opening viel samen met het 25-jarig jubileum van Zorggroep Drenthe waar Mozaiek onderdeel van is. De Sport- en Beweegtuin is een initiatief van Perdon Fysiotherapie en woonzorgcentrum Mozaiek, met als insteek om deze tuin voor iedereen toegankelijk te maken. Het doel is om verschillende generaties hierin aan te spreken. Er is een beweegtuin gecreëerd die interessant is voor alle generaties. Naast de bewoners van Mozaiek, zullen ook anderen hier gebruik van kunnen maken zoals individuele sporters uit de omgeving, fysiotherapiepatiënten, sportverenigingen, scholen en omwonenden. Via fondsenwerving, sponsoring en een groot deel subsidie van de gemeente Tynaarlo is de realisatie tot stand gekomen. Tijdens de opening was er een demonstratieteam aanwezig om de mogelijkheden van de Sport- en Beweegtuin aan het publiek te demonstreren, waarna het voor belangstellenden mogelijk was om de toestellen zelf uit te proberen. De komende weken zullen meerdere workshops worden gegeven voor trainers en begeleiders zodat er binnenkort volop gebruik van de Sport- en Beweegtuin kan worden gemaakt.