TYNAARLO / EELDE – Klaarblijkelijk heeft het college, met als vertegenwoordiger wethouder Wiersema, moeite om de gemeenteraad op een heldere manier te informeren. De schriftelijke beantwoording van de gestelde vragen bleken wederom niet afdoende voor de diverse partijen. Weer was de informatie niet compleet. De wethouder beloofde de situatie schriftelijk te verduidelijken. Echter de verwarring werd hierdoor groter en groter. Dat leidde zelfs tot een motie van treurnis. Ingediend door de VVD-fractie. Gezinus Pieters: ‘Achter de schermen gebeurt er veel meer dan wij weten. Een zootje, lijkt het wel. Ik kan mij trouwens ook voorstellen dat de andere aandeelhouders en de directie van Airport Groningen wel een keer klaar is met dat getreuzel van Tynaarlo.’ De motie van treurnis, een van de mildste moties, werd gesteund door de PvdA en Gemeentebelangen. D’66 betreurde de hele gang van zaken, maar vond een motie te ver gaan. Fractievoorzitter Koos Dijkstra van de PvdA steunde de motie wel: ‘Deze motie was terecht, het is de zoveelste keer dat de raad slecht voorgelicht wordt. Ik betrap de wethouder steeds vaker op slechte dossierkennis. Het lijkt wel structureel te worden.’

Krediet

Een aantal maanden geleden werd duidelijk dat Groningen Airport Eelde in geldnood zat. De liquiditeit kwam in gevaar. Afgesproken werd dat de aandeelhouders de zogenaamde NEDAB gelden vervroegd zouden overmaken. Zodat het gat eerst gedicht zou kunnen worden. Echter later bleek dat een van de private aandeelhouders FB Oranjewoud een krediet ter beschikking had gesteld. Dat riep vragen op. Maar niet alleen dat, maar ook de beperkte informatie die daarover aan de raad ter beschikking werd gesteld. En eigenlijk draait de uitstel van de betaling van de NEDAB gelden nu daarom. Het slecht informeren van de raad.

Positief

Directeur Meiltje de Groot maakt zich niet zo druk over het uitstel van Tynaarlo. ‘De staten van Groningen en Drenthe hebben al akkoord gegeven. Tynaarlo heeft slechts 4%,’ verduidelijkt De Groot. De directeur zegt blij te zijn dat de liquide problemen nu eerst voor twee jaar zijn opgelost. Wij kunne weer investeren, zo ook in de nieuwe brandweerkazerne. Deze komt in de hangar. Deze is aangekocht om dat om te bouwen naar kazerne. Ín september zullen wij wel horen wat Tynaarlo doet, maar het lijkt nu vooral een politiek verhaal.’ De Groot is positief over de toekomst. De vliegtuigen vertrekken weer redelijk vol naar diverse bestemmingen. Echter de nieuwe stijging van de besmettingen baren haar wel zorgen. Zij laakt de coördinatie vanuit Europa. ‘Het is nu heel adhoc. Klanten boeken ook heel laat,’ vertelt De Groot. Ook probeert de luchthaven minder met pieken te gaan werken in de toekomst. Door meer vrachtverkeer bijvoorbeeld. De Groot: ‘Wij zijn nu in gesprek met een bloemenimporteur, die wellicht wil gaan landen op Eelde.’ Deze importeur vliegt veel op Luik, echter is daar de lange afhandeling zat. Door een breder pakket te bieden en niet alleen seizoensgebonden te werken, kan de luchthaven ook structurelere werkgelegenheid bieden.

Routefonds

In de gemeente Tynaarlo zal Groningen Luchthaven Eelde nooit in een rustig vaarwater komen. Dat blijkt wederom uit de vragen die Leefbaar Tynaarlo heeft gesteld omtrent het routefonds. Een pot met geld dat gebruikt zou worden voor verbindingen naar Londen, München en Scandinavië. Maar nadat Nordica stopte en FlyBe failliet ging kan het fonds ophouden te bestaan. Leefbaar Tynaarlo wil graag weten hoeveel er nog in de ‘pot’ zit En mocht daar nog geld inzitten of deze gelden dan weer terugvloeien naar de aandeelhouders. Volgens De Groot is een gedeelte hiervan gebruikt voor de terminal en de hospitality. Daarnaast heeft zij het plan om deze gelden te gebruiken voor de verdere verduurzaming. De genoemde pot bestaat niet. Het geld is bij de aandeelhouders alleen gelabeld en nog niet daadwerkelijk overgemaakt.

Lange termijn

De luchthaven is blijkbaar vol in ontwikkeling. Er wordt een bedrijventerrein ontwikkelt en zelfs onderwijsinstellingen tonen interesse om op het vliegveld onderwijs aan te bieden. De Groot: ‘Dan moet je denken aan MBO/HBO opleidingen op het gebied van luchtvaarttechniek, beveiliging, hospitality en toerisme. ’De afgelopen periode heeft GAE al een proef gedraaid op dat gebied. Het Alfa-college gaf er een opleiding tot beveiliger in samenwerking met het bedrijf Securitas. ‘De luchthaven heeft een maatschappelijke functie. Het behoort bij de infrastructuur. Zoals een trein en een bus,’ vindt De Groot. ‘Echter over twee jaar hebben wij weer een probleem met de liquiditeit. Ik hoop dan dat het Rijk dan eindelijk over de brug komt.’ Financiële zekerheid op lange termijn, daar is de directie vooral druk mee. Met de lobby in Den Haag. Het eerste gat is nu gedicht door 96% van de aandeelhouders. Tynaarlo volgt wellicht. Ook het rekening courant krediet van FB Oranjewoud staat tot beschikking van de luchthaven. Daarmee lijken de financiële zorgen eerst van de baan.