“Het hebben van een geleidehond maakt het leven een stuk makkelijker”

DONDEREN – Al honderdduizenden kilo’s doppen hebben het huis van Henk en Martha Hartlief in Donderen gepasseerd. Op haar boerderij bevindt zich een inzamelpunt voor doppen. Deze plasticdoppen worden één à twee keer in de maand vervoerd naar Biddinghuizen, waar ze verworven worden tot een product. De opbrengst van de doppen komt ten goede aan KNGF Geleidehonden. De organisatie van het inzamelen van de doppen ligt in handen van Stichting Vrienden Doppen Actie Noord Nederland.

Voorzitter van de stichting, Erik-Jan Zuidberg, speelt een belangrijke rol bij de oprichting van de stichting. Zelf is Zuidberg, die inmiddels 33 jaar oud is, volledig blind. “Toen ik werd geboren, was ik slechtziend”, vertelt hij. “Dat wisten we niet direct, maar na verloop van tijd werd dat duidelijk. Mijn linkeroog was volledig blind en met mijn rechteroog zag ik nog voor tien à vijftien procent. Mensen zullen zeggen: ‘Vijftien procent? Dat is niks!’, maar voor mij was dat heel veel. Ik kon er alles mee zien.” Echter veranderde er voor Zuidberg veel toen hij op zijn tiende een operatie moest ondergaan. “In het ziekenhuis werd ik geopereerd, omdat ze iets bij mijn oog wilden herstellen”, gaat de voorzitter verder. “Tijdens de operatie is er iets misgegaan, waardoor ik ook met mijn rechteroog niet meer kon zien. Sindsdien ben ik volledig blind.”

Zuidberg woont bij zijn ouders in Assen en heeft sinds 2009 een blindengeleidehond. Een prachtige toevoeging voor hem, die zijn leven een stuk makkelijker maakt. “Als ik met mijn hond ben, hoef ik hem alleen maar aan te sturen en te volgen”, legt Zuidberg uit. “Hij loopt overal omheen. Als er een obstakel in de weg staat, leidt hij mij erlangs. Als ik geen hond had, moest ik dit zelf doen, waardoor letterlijk alles een stuk lastiger wordt. Nu vertrouw ik 100% op mijn hond en dat geeft een ontzettend fijn gevoel.” Het hebben van een blindengeleidehond is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vele blinde mensen willen graag een hond, maar die zijn niet beschikbaar. “In Nederland zijn er te weinig opgeleide blindengeleidehonden”, gaat Zuidberg verder. “KNGF heeft op dit moment niet de juiste middelen om dit te bewerkstelligen. Vandaar dat wij een actie hebben opgestart om geld in te zamelen voor dit goede doel.”

De doppenactie dus. Een actie die al enige tijd bekend was in Nederland, voordat Zuidberg met het idee kwam. Met de actie worden doppen ingezameld en vervolgens naar een bepaald punt gebracht, waar ze hergebruikt worden. “In heel het land was er één vrijwilliger die alles hiervoor deed”, vertelt de inwoner van Assen. “Hierdoor werd er niet het optimale uit de actie gehaald. Ik wilde me ervoor inzetten en ging met Martha, die ik al kende, om tafel. Ik vroeg haar of we bij haar op de boerderij een depot konden maken, waar alle doppen van het Noorden heengebracht konden worden.” En dat leek de familie Hartlief wel wat. Halverwege 2015 werden de eerste doppen naar Donderen gebracht, waar een grote container staat waar alles in komt. “Het is ontzettend fijn dat wij op deze manier wat voor Erik-Jan, en andere blinden en slechtzienden, kunnen betekenen”, vertelt Martha Hartlief. “We betrekken ook andere personen bij de actie, want mensen van de dagbesteding zoeken de doppen bijvoorbeeld uit. Het gaat perfect zo.”

Zowel bedrijven als particulieren uit Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel brengen de doppen naar Donderen. De doppen leveren €0,20 per kilo op. “In één container gaat ongeveer 250 kilo”, vertelt Zuidberg. “Eén à twee keer per maand wordt deze vervoerd naar Biddinghuizen, waar ze verwerkt worden. Het vervoer van de doppen vanuit het depot van Donderen wordt geheel voor rekening genomen van de Maatschap Hartlief Lammers. Het geld dat hiermee opgehaald wordt gaat volledig naar KNGF Geleidehonden.” De doppenactie van de stichting gaat echt als een trein. “Op dit moment is er al zo’n 300.000 kilo aan doppen door ons ingezameld”, gaat de voorzitter verder. “Er zit een stijgende lijn in het aantal kilo per jaar. In 2016 hadden we ruim 57.000 doppen ingezameld en vorig jaar zaten we op bijna 100.000. In totaal hebben we al zo’n €60.000,- ingezameld. Dit komt neer op zo’n twaalf honden die door KNGF opgeleid kunnen worden tot geleidehond.”

Dit jaar hoopt Stichting Vrienden Doppen Actie Noord Nederland over de 100.000 ingezamelde doppen te gaan. Dat is zeker mogelijk, als je kijkt naar het huidige aantal van 50.000. “Ons doel is natuurlijk om zoveel mogelijk geld in te zamelen, zodat er voldoende honden opgeleid kunnen worden en dat zoveel mogelijk mensen een geleidehond kunnen krijgen”, zegt Zuidberg. “Mensen die doppen voor ons in willen zamelen, kunnen dit het best doen in grote zakken. Via de website, www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl, kan men meer informatie vinden. Tevens halen wij de plastic zakken met doppen ook op. Hierdoor hoeft de ‘verzamelaar’ zelf geen extra acties te ondernemen.” Martha Hartlief besluit: “En het is belangrijk om er alleen harde, plastic doppen in te doen. Andere soort doppen kunnen we niet gebruiken.”