ZUIDLAREN – Vorige week woensdag hebben magneetvissers een explosief gevonden in de vijver bij het Noordersanatorium in Zuidlaren. Zij gooiden het projectiel vervolgens weer in het water. Vanwege de vondst stelde locoburgemeester René Kraaijenbrink direct een noodverordening in, waardoor het verboden was de vijver en oevers te betreden. De politie had de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) geïnformeerd over de vondst en kwam een dag later om het explosief onschadelijk te maken en te verwijderen.

Het explosief werd op het defensieterrein De Haar in Assen tot ontploffing gebracht. Ondanks het verwijderen van het explosief, is het terrein tot op heden nog niet toegankelijk voor onbevoegden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het terrein rond het Noordersanatorium gebruikt als oefenterrein. Het valt daarom niet uit te sluiten dat er nog meer munitie gevonden kan worden. “Gezien het openbare karakter van het gebied, en om te voorkomen dat mensen weer gaan magneetvissen, hebben we besloten om de noodverordening te handhaven”, vertelt Kraaijenbrink. “In overleg met de eigenaar kijken we of nader onderzoek nodig is”. Naast het niet mogen betreden van de vijver en de oevers is ook het magneetvissen in de vijver verboden. Overtreding van de noodverordening wordt bestraft. Het verbod is van kracht tot het moment dat de (loco)burgemeester bekendmaakt dat het terrein weer wordt opengesteld.