EELDE – Het IVN Eelde-Paterswolde organiseerde afgelopen zaterdag in samenwerking met de Kraus Groeneveld Stichting en Landgoed Vosbergen een succesvolle natuurwerkdag. De organisatie verwelkomde zaterdagochtend maar liefst 45 vrijwilligers, die gewapend met hark, schop, riek en plantstok de hele dag lekker in de natuur hebben gewerkt. “We hadden verwacht rond 16:00 uur klaar te zijn, maar door de grote opkomst was het werk al rond 14:00 uur verzet”, vertelt Harm Katoele, de rentmeester van Landgoed Vosbergen. Onder de 45 vrijwilligers waren een veertiental kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar. “Het was een middag voor jong en oud. De ouderen groeven de gaten, de kinderen pootten de bollen en stampten de gaten weer dicht”, aldus Katoele.

In ongeveer 1200m² grond langs de Vosbergenlaan zijn wilde bollen gepoot. Daarnaast zijn er vleermuizen- en eekhoornkasten geplaatst In het voorjaar zullen bewoners en bezoekers hiervan kunnen genieten. Bovendien trekt de nieuwe weide een hoop insecten aan. “We hebben alles ingezaaid met akkermengsel van Drentse soorten. Dat geeft loop in het voorjaar op planten, bloemetjes en grassen. Nieuwe insecten zullen hiermee ook worden verwelkomd en dat is weer interessant voor de vogels. We hebben tevens een keverwal gerealiseerd. Deze is gemaakt op schuine grond, dat vaker in de zon ligt dan de grondwal. Deze warmt dus meer op dan de grond en zal ook de komst van nieuwe keversoorten bevorderen”, legt Katoele uit.

In de Vosbergen wordt veel gewandeld. Het is de verantwoordelijkheid van de Kraus Groeneveld Stichting om te zorgen dat er ook veilig gewandeld kan worden. Volgende week wordt daarom gestart met het verwijderen van dode bomen en dood hout. Dat gaat gebeuren met een hoogwerker en waar dat niet kan, wordt er in de boom geklommen en op hoogte gezaagd. “Bij dode bomen proberen we zoveel mogelijk de stammen tot ongeveer 4 meter hoogte te laten staan. Dit heeft twee redenen, namelijk dat de dode stammen nog een ecologische functie hebben voor insecten en vogels, zo herbergt het bijvoorbeeld nesten voor spechten. De tweede reden is visueel. Wanneer een stam blijft staan, dan ervaar je nog een rij bomen. Zaag je de boom bij de grond af, dan ervaar je een gat in de rij”, vertelt Katoele. Tijdens de werkzaamheden zullen de paden tijdelijk worden afgezet.

Tot slot merkt hij op dat iedereen het geweldig vond een dag in de natuur te werken: “Er waren mensen van 5 tot 85 jaar oud en we hebben met z’n allen genoten!”