Wat: Volleybaltoernooi

Wanneer: 17 februari

Waar: Sporthal De Kamp

VRIES – In Sporthal De Kamp was het afgelopen donderdagochtend al vroeg een drukte van belang. Circa dertig ouderen maakten zich als lid van het project Meer Bewegen voor Ouderen van welzijnsorganisatie Neie Naober gereed voor een volleybaltoernooi. Verspreid over twee velden streden vijf teams voor de overwinning.

Het project biedt 14 diverse beweeglessen aan voor ouderen in de gemeente Tynaarlo. Zo zijn er beweeglessen op en rondom de stoel, maar ook actieve sport en spel beweeglessen waarbij een variatie aan sport wordt beoefend zoals volleybal, badminton, tennis en circuit. Meer bewegen voor ouderen maakt zich sterk voor de ouderen in onze samenleving. Het gaat om beweeglessen op en rondom de stoel, terwijl er voor de actieve ouderen actievere beweeglessen worden aangeboden. Na lange tijd mocht er eindelijk weer eens een activiteit worden gehouden en dat was alweer lang geleden vertelt Meer bewegen voor ouderen-coördinatrice Yvette Hovenkamp.

‘Het volleybaltoernooi is een jaarlijks terugkerend toernooi, maar door corona konden we het afgelopen jaar alleen de beweeglessen voortzetten. Gelukkig duurde de laatste lockdown niet lang en konden de beweeggroepen onderling blijven bewegen, maar het volleybaltoernooi is wel een mooie extra voor de actieve deelnemers. Normaal stond dit toernooi gepland voor december, maar dit toernooi moesten we vanwege de maatregelen die toen nog golden verplaatsen. De omvang van het toernooi is dit jaar wel iets kleiner dan in voorgaande jaren toen het nog onder de coördinatie van trias viel, omdat mensen toch nog wel voorzichtig zijn met activiteiten waarvoor grote groepen mensen moeten samenkomen. Dit respecteren we natuurlijk, maar ondanks de iets kleinere opkomst mogen we toch tevreden zijn met het aantal mensen dat wel aanwezig is. Er zijn vijf teams die het onderling tegen elkaar opnemen en naar verwachting is de winnaar van het toernooi zo rond het middaguur bekend, al draait het natuurlijk niet alleen maar om de winst. De beweeglessen zijn er weliswaar op gericht om in beweging te komen, maar ook om mensen met elkaar in contact te laten komen.’

Nog voordat de wedstrijden van start gingen vond er allereerst een uitgebreide warming-up plaats waaraan iedereen deelnam. Onder de tonen van vele muzikale klassiekers, waaronder ‘Twist and shout’ van The Beatles, werden de ouderen in gereedheid gebracht, voordat het echte spel kon beginnen met een kleine verandering in de spelregels vertelt Meer bewegen voor ouderen-docente Tineke Huiting. ‘We hebben inderdaad wel onze eigen regels die we in acht nemen, omdat we willen dat iedereen mee kan doen. Je mag de bal laten stuiten tijdens het spel, maar het hoeft niet. Iemand die niet meer zo snel is kan op deze manier ook meedoen, omdat hij of zij tijdens het spel in de gelegenheid wordt gesteld om andere keuzes te maken.’ Dat blijkt ook wel, want waar niet elke deelnemer de bal laat stuiten, zorgt de nieuwe spelregel er wel voor dat de wedstrijd vlot doorgaat. De teams bestaan uit spelers met en zonder ervaring, maar plezier voert bij iedereen de boventoon glimlacht Huiting. ‘Er zitten overigens hele fanatieke volleyballers bij hoor. Zelfs mijn oude gymnastiekleraar van de MULO is nog van de partij, dus mijn vroegere docent geef ik nu les. Daarnaast hebben we ook een aantal leden die ondertussen al ver in de tachtig zijn, maar als het kan en zij hebben er plezier in, dan gaan we er gewoon mee door. We willen dat iedereen op een leuke manier kan deelnemen. Deelnemers die gaan smashen roepen we dus ook gewoon op het matje.’

Huiting benadrukt het belang van bewegen en geeft tegelijkertijd aan dat er nog voldoende ruimte is voor nieuwe leden. ‘Wij geven iedere week een sportles aan ouderen, want het is belangrijk dat mensen in beweging komen en vooral ook blijven. Er loopt hier zelfs een drietal mensen van ver in de tachtig. We zijn hier ooit begonnen met mensen die 57 waren en deze categorie moest toen stoppen met werken. Er gold toen een regeling in de jaren negentig en destijds is er een groot aantal sporttrajecten opgezet door de Universiteit van Groningen. Van daaruit ben ik begonnen en daardoor zijn ook de huidige groepen ontstaan. De animo is er nog steeds onder de deelnemers, maar het is voor ons nu wel moeilijk om de jongere oudere erbij te krijgen. Iedereen die lid wil worden is dus van harte welkom!’

Is uw interesse gewekt en wilt u ook graag een beweegles volgen? Het is mogelijk om twee gratis proeflessen te volgen. Neem voor vragen contact op met Yvette Hovenkamp, 06-58820190 of y.hovenkamp@neienaober.nl.