VRIES – De stembussen voor de TOP 100 van VriesDraaitDoor zijn geopend. Afgelopen vrijdag vlogen de laatste kaarten voor het evenement als warme broodjes over de toonbank en daarmee komt 14 december wel heel erg dichtbij. Dat zorgt voor de nodige opwinding bij de organisatie. Het hartritme van medeorganisator Mathilde Leonore is aan het versnellen: “De spanning stijgt zeker naarmate het dichterbij komt, maar het is erg leuk en we hebben er vooral veel zin in!”

VriesDraaitDoor is gebaseerd op de TOP 2000 van Radio 2 en wordt dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd in het plaatselijke Café Onder de Linden. Daar zal de organisatie op 14 december ook nog even stil bij staan. Drijvende krachten achter het dorpsfeestje zijn Mathilde Leonore en Nancy Vos, die tevens achter de organisatie van het Tweiduuster Brinkfestival zitten.

VriesDraaitDoor heeft een bijzonder logo. Het logo is gemaakt door Leonore zelf, die als kunstenaar werkzaam is: “Het logo spreekt voor ons hele dorp. De vele kleuren staan symbool voor alle verschillende mensen, groepen en verenigingen in ons dorp. Wij willen hiermee benadrukken dat een ieder welkom is op ons feestje in Café Onder de Linden ook al is het snel uitverkocht. Dat is ook de reden geweest waarom we de donateursoptie in het leven hebben geroepen. Als men donateur wordt, steunt men de organisatie en is men verzekerd van toegang tot beide dorpsfeestjes!”

De organisatie is zich bewust van het feit dat het beperkte aantal kaarten tot teleurstelling kan leiden bij degenen die achter het net vissen. Zij geven daarbij aan zich te gaan bezinnen over hoe men dit volgend jaar kan aanpakken: “Wij begrijpen het heel goed, alleen voor dit jaar kunnen we er niets meer aan doen. Het is niet onze bedoeling om er een ‘sponsor- of donateursfeestje’ van te maken en willen graag zoveel mogelijk mensen uitnodigen en toelaten. We gaan erover vergaderen om dergelijke teleurstellingen volgend jaar te voorkomen.”

VriesDraaitDoor en het Tweiduuster Brinkfestival vallen en staan met vrijwilligers. “Nancy en ik verzorgen de communicatie vanuit onze stichting, maar we hebben een aantal vrijwilligers waarmee we zo blij zijn. Onze waardering is echt groot als we kijken naar de welwillendheid van sommigen. Door hen zijn de feesten ieder jaar weer een succes. Daarom willen we benadrukken dat onze stichting meer is dan Nancy en Mathilde. We willen namens de stichting graag onze dank uitspreken naar onze vrijwilligers en donateurs”, aldus Leonore.

De stembussen voor de TOP 100 zijn dus geopend en stemmen kan via www.vriesdraaitdoor.nl of via de QR-Code die de organisatie heeft laten maken. Men kan deze code met een telefoon scannen en komt dan automatisch uit op de stemmodule van VriesDraaitDoor. Op naar 14 december! De organisatie kan niet wachten.