ZUIDLAREN – Twee jaar geleden leek het allemaal nog goed te komen met Zorgboerderij en ontmoetingsplek De Stiep in Zuidlaren. Na een handtekeningenactie waarbij 2.300 mensen aangaven het belangrijk te vinden dat deze bijzondere voorziening in Zuidlaren blijft bestaan, zegde de gemeente Tynaarlo een aanloopsubsidie toe. Werkpro nam de exploitatie ervan op zich. Sindsdien zijn er tal van projecten en activiteiten georganiseerd en heeft De Stiep een hechte band gekregen met het dorp, in het bijzonder de aangrenzende woonbuurt (Oude Tolweg). De Stiep doorloopt hiermee een ontwikkeling die vergelijkbaar is met Plaats de Wereld in Vries, een initiatief dat inmiddels op meerjarige steun van de gemeente kan rekenen.

Nu blijkt dat de gemeente vorig jaar de subsidie voor De Stiep al weer heeft teruggetrokken, nog voordat Werkpro het bestaansrecht van deze voorziening veilig kon stellen. Het wegvallen van de gemeentelijke steun heeft ervoor gezorgd, in combinatie met een dalend aantal deelnemers vanuit Lentis voor de dagbesteding, dat in 2018 een fors tekort is ontstaan. Voor 2019 dreigt een herhaling waardoor het voortbestaan van De Stiep wederom op losse schroeven komt te staan. De Partij van de Arbeid Tynaarlo noemt het een ‘zorgelijke ontwikkeling’. De partij wil van het college weten waarom de subsidie al na een jaar weer is ingetrokken.