De ‘knip’ van Kraaijenbrink

“De woningbouw hoeft niet te wachten op supermarktenakkoord”

VRIES/ZUIDLAREN – “Ik heb geknipt in de ontwikkelrichting van het centrum in Zuidlaren zoals hij nu op tafel ligt bij de gemeenteraad. Er komen twee bestemmingsplannen. Eén voor de woningbouw en één voor de supermarkten. Zo hoeft de bouw van woningen op de achterzijde van het voormalige Prins Bernardhoeveterrein niet te wachten op een akkoord in de supermarktkwestie”, verklaart wethouder René Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo) alvorens de raadsvergadering op dinsdagavond in het gemeentehuis begint. Voor dit agendapunt zijn een hoop mensen naar Vries afgereisd. Met de ‘knip van Kraaijenbrink’ heeft het ellenlange dossier over de centrumontwikkeling van Zuidlaren er weer een nieuwe bladzijde bij.

Het lijkt erop dat een ieder blij is met deze gang van zaken. Ook oppositiepartij VVD kan zich hierin vinden, omdat de voortgang van de woningbouw op het Prins Bernardhoeveterrein dan niet in gevaar komt. Fractievoorzitter Gezinus Pieters plaatst wel een kanttekening met betrekking tot de supermarkten op het PBH-terrein. “Wij vinden de supermarktindeling zoals het nu uit het voorstel komt, te weinig onderbouwd. Er wordt een onvoldoende overwogen besluit genomen aangaande de supermarkten en daarin wordt het participatieproces op een wijze geïnterpreteerd waar je vraagtekens bij kunt plaatsen”, aldus Pieters.

Kraaijenbrink benadrukt het feit dat het grootste gedeelte van de participanten en ook ondernemers heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor een halterconstructie zoals dat nu ook bestaat. Daarbij wordt ervoor gekozen dat niet alle supermarkten naar het PBH-terrein te verplaatsen, zodat niet alle publiekstrekkers uit het lint verdwijnen. Het college wil één supermarkt op het PBH-terrein, de Jumbolocatie mag worden uitgebreid en een discounter aan de Stationsweg 33.

De Vereniging Ondernemend Zuidlaren (VOZ) is net als de VVD, PvdA en Gemeentebelangen ook niet blij met de huidige indeling van de supermarkten. Volgens hen is het de strop voor de speciaalzaken die zich in het winkellint hebben gehuisvest. Voorzitter Rinse Dijkstra: “De ontwikkelrichting zoals die er nu ligt is niet zoals een raadslid eerder verwoordde ‘een kat in het bakkie’. Eerder een kat in het zakkie en die kat probeert ook nog eens rare sprongen te maken.”

Wat in de lijn der verwachting ligt met dit plan, is dat de Albert Heijn tot in lengte van jaren blijft op het PBH-terrein, de Jumbo gaat uitbreiden en een discounter aan de Stationsweg komt, maar Dijkstra denkt niet dat dit gaat gebeuren. De discounter voor de Stationsweg zou immers de ALDI uit Annen moeten zijn, want die wil al jaren verhuizen naar Zuidlaren. Het pand aan de Stationsweg is hen echter te klein en daarom deed de ALDI onlangs ook een bod op een plekje op de Prins Bernardhoeve. Onderzoek wijst volgens het VOZ uit dat een supermarkt aan weerszijden van het winkellint het beste is voor combinatiebezoek aan de speciaalzaken. Men gaat immers niet shoppen met de intentie om ook boodschappen te doen. Men doet boodschappen om vervolgens ook even langs een speciaalzaak te gaan.

GroenLinks meldt vervolgens dat verschillende huisartsen en apotheken ook de handen ineen hebben geslagen om een gezamenlijk gezondheidscentrum te doen verrijzen in Zuidlaren. Het lijkt Van der Meij dan ook uitstekend om dit zoveel mogelijk te faciliteren, zodat er in Zuidlaren eerste lijn gezondheidszorg aangeboden kan worden. Een plek voor een gezondheidscentrum is nog niet gevonden, maar men kan denken aan het PBH-terrein.

Op daadwerkelijke besluiten over de ontwikkelrichting en een definitief plan moet dus nog gewacht worden. Het volgende hoofdstuk lijkt echter op het punt van aanbreken, want binnenkort volgt het definitieve besluit van de raad over de ontwikkelrichting van het centrumplan. Het dossier over de centrumontwikkeling in Zuidlaren begint inmiddels een aardige pil te worden en het einde is nog niet in zicht.