Man met de hamer

EELDE – “Ik ben nu zeven jaar voorzitter van Ol Eel. Stichting Ol Eel is opgericht op 7 november 1980, in Café Oud Gemeentehuis. Toen nog als stichting, dat is veranderd in 2004. Mijn voorganger Nico Harms vond dat donateurs van Ol Eel meer zeggenschap moesten krijgen, vandaar dat het omgezet is in een vereniging. De stichting bestaat nog wel, maar houdt zich enkel bezig met huisvesting en het beheren van de financiën. We hebben op dit moment zo’n 800 leden. Het doel van Ol Eel is de geschiedenis van de gemeente Eelde vast te leggen en te digitaliseren.  We proberen zoveel mogelijk de historie van Eelde, Eelderwolde en Paterswolde te achterhalen. Alle spullen archiveren we. Zetten het op de foto, vertellen het verhaal erbij en waar we het hebben gevonden. Dat proberen we via de website en Facebookpagina onder de mensen te krijgen. Ol Eel heeft ook verschillende boeken uitgebracht. Het eerste boek heet ‘De bijnamen van het dorp Eelde’. Vroeger hadden families behalve een achternaam ook een bijnaam. Je had hier veel Hartlieven en Arends. Al die bijnamen hebben we opgezocht en verzameld in een boek. Zo blijven ze bewaard voor het nageslacht. Dat boek was zó’n succes, dat er al snel een tweede boek kwam. De gedachte hiervan was ‘conserveren’. De huidige inwoners van Eelde laten zien hoe vroeger het brood op de plank kwam. Tijdens het derde lustrum van Ol Eel kreeg de stichting in april 1996 voor het vele werk, dat zij op historisch gebied voor Eelde heeft verricht, de erepenning in goud van de gemeente Eelde uitgereikt. Toen de gemeente Eelde als gevolg van de herindeling fuseerde met de gemeenten Vries en Zuidlaren, bleef het werkgebied van Ol Eel daarna beperkt tot het grondgebied van de voormalige gemeente Eelde. Aanvankelijk wilden we ook een museum met oude werktuigen van vroeger. Maar die behoefte is er met de komst van het museum in Zuidlaren niet meer zo. In het museum liggen veel oude werktuigen uit Yde. Met dank aan de heer Barkhuis, die voor zijn overlijden bepaalde dat al zijn verzamelde werktuigen naar het museum in Zuidlaren moesten. Ook organiseren we regelmatig lezingen. De volgende staat gepland op 28 maart, over het Friescherveen. Ewoud Boekema schreef er een boek over, hij verzorgt de lezing. Ol Eel heeft maar liefst 20 werkgroepen. De jongste is ‘Dialoog’. We hebben inmiddels twee bijeenkomsten gehad. Mensen die iets willen weten kunnen met ons in dialoog, dat is het idee erachter. Hoe lang ik nog voorzitter denk te blijven? Ik probeer net als mijn voorgangers de tien jaar vol te maken.”